(DK) Director, Head of Sustainability Services for Københavns Lufthavne A/S  

Københavns Lufthavne er Danmarks største internationale lufthavn og spiller en central rolle i den danske mobilitet og samfundsøkonomi.

Vi har en ambitiøs målsætning om at fastholde og styrke CPH A/S som en førende global spiller inden for klima og bæredygtighed – og vi søger nu en ny Director, der skal stå i spidsen for at udmønte og indfri den ambition.

Strategisk rolle med stort ansvar på tværs af lufthavnen 
Som leder af afdelingen Sustainability Services får du ansvar for at definere, udvikle og implementere CPH’s strategi for bæredygtighed.

I dag arbejder vi med 3 konkrete programmer med definerede mål og ambitioner, herunder vores ambition om at være en Zero Emission airport senest i 2050. Dette vigtige arbejde skal i de kommende år udvikles og styrkes yderligere.

Afdelingen har også ansvar for at sikre, at CPH lever op til de miljøkrav, som vi er underlagt i forhold til vores drift. Bæredygtighedsarbejdet har mange interessenter og stakeholdere – internt og eksternt og derfor er dine kompetencer til relationsopbygning og -varetagelse helt centrale.

Organisatorisk er funktionen placeret i ”Infrastructure, Operation & services”, ledet af Driftsdirektør Christian Poulsen.  Du vil blive en del af et nyt ledelsesteam under Christian, hvor der er energi og en naturlig lyst til det tværgående samarbejde.

En unik mulighed for at skabe impact på luftfartens omstilling

Luftfartens rolle i den grønne omstilling er i rivende udvikling. Nye teknologier og større samfundsmæssigt fokus giver både muligheder og udfordringer for CPH A/S. Vi har forpligtet os på at gå forrest i denne udvikling – selvom vejen frem til nul-emission endnu ikke er fast defineret.

Du får i stillingen en unik mulighed for at definere og drive den strategi og dermed sikre en stort impact på ikke alene Lufthavnens bæredygtighedsaftryk – men også at være med til at skabe løsninger i CPH, der kan give et globalt impact på lufthavnens og luftfartens omstilling. Du skal repræsentere CPH og Danmark i Airport Council Internationals Miljø- og Klimaarbejde, og derigennem får du mulighed for at præge global klimapolitik ift. ICAO og EU.

Opgaverne i funktionen vil bl.a. bestå af:  

Som Director, Head of Sustainability Services vil du få det overordnede ansvar for Sustainability Services tre ansvarsområder og dertilhørende 3 ledere. De udgør til sammen den udførende del af CPH´s bæredygtighedsagenda. Den samlede organisation man bliver ansvarlig for tæller 22 medarbejdere, hvor passion og purpose er i højsædet:

Environmental Management & Compliance. Inden for dette område arbejder vi med at sikre compliance indenfor støj og beflyvning, luftkvalitet, emissioner, spildevand, overfladevand, grundvand, drikkevand, jordhåndtering, natur, affald, anlæg, plan, klima og GDPR – både for den løbende drift og ændringerne i lufthavnen. Vi varetager også den løbende dialog med myndighederne på ovenstående områder.

Energy Management. Her er nøgleopgaverne at sikre implementering og drifte energiledelse (ISO 50.001), strategisk udvikling af energiområdet, så det understøtter, at CPH indfrier klimamålene. Udføre energioptimeringsprojekter, både selvstændige og i samarbejde med den tekniske drift samt at drive energi og forsyningsområdet optimalt.

Sustainability Development. I dette område er vi ansvarlige for at sikre implementering af CPHs klimastrategi ”become a zero emission airport”. Vi skal videreudvikle vejen mod 2030 og 2050 målet i samarbejdet med relevante afdelinger og stakeholders. Vi er ansvarlige for udvikling og eksekvering af en ny CPH ressourcestrategi og lokal miljøstrategi, der skal sikre en løbende reduktion af bl.a. støj og påvirkning af lokal luftkvalitet.

Hvordan bliver du en succes i rollen?
Du kommer fra en lignende stilling med Sustainability ansvar samt er en erfaren leder, gerne fra en driftsfunktion, der formår at skabe følgeskab med konkret og længerevarende erfaring med at varetage ledelsesansvar for fagligt stærke specialister og teamledere.

 • Du kan demonstrere konkret erfaring med at balancere compliance ansvar med løbende udvikling og med høj strategisk flyvehøjde.
 • Du evner uden problemer at sætte dig ind i faglige problemstillinger og du kan sparre med dine medarbejdere om at lægge en konkret strategi for løsning af en faglig udfordring, der er i tråd med virksomhedens strategiske mål.
 • Du har erfaring med både strategiudvikling, men især med strategi-implementering og du kan sikre løbende rapportering og monitorering af implementerings-processer.
 • Du er analytisk stærk og har formentlig en relevant kandidatgrad eller en faglig uddannelse fx som Projektchef med bæredygtighedsfokus fx indenfor miljø eller klima. Dette gerne suppleret med en kommerciel og/eller ledelsesmæssig uddannelse.  Samt erfaring fra en større kompleks organisation, hvor b.la myndighedsgodkendelser ikke er et ukendt land for dig.
 • Du har blik for kommunikationsmuligheder og kan understøtte CPHs kommunikationsafdeling med at fortælle om vores indsats og har lyst til – og er god til – at fortælle både internt og eksternt om vores arbejde.

Vi kan tilbyde 
CPH er en helt unik arbejdsplads, som summer af international atmosfære og en stor forventningsfuld glæde, du ikke vil opleve andre steder.

 • Med til jobbet følger desuden:
 • Fleksibilitet
 • Pension og sundhedsforsikring
 • Bonusordning
 • Bilordning
 • iPhone, laptop og hjemmeopkobling
 • Fri parkering i arbejdstiden – og gode priser på ferieparkering
 • God billig kantine, der sørger for sund mad og serverer både morgenmad, frokost og take-away
 • Træningslokale og fysioterapi
 • Individuelle udviklingsplaner
 • Og meget mere…

Stig ombord på din nye karriere 
Er du klar til at sætte kursen mod nye mål, så glæder vi os til at få din ansøgning senest den 20. maj 2022. Dog forbeholder vi os retten til at ansætte så snart den rette kandidat er fundet. Har du spørgsmål til jobbet inden da, kan du sende en mail til Associate Manager, Kathrine Maze, [email protected] 

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at skrive til HR Rekruttering på [email protected]. Søg stillingen ved at klikke på ”ansøg” nedenfor.

Ansøg

Se mere på cph.dk/om-cph/job 

Læs mere om hvordan det er at være medarbejder i CPH på vores hjemmeside www.cph.dk/om-cph/job

Vi skaber rammerne, så du kan lykkes. 
I CPH er arbejdsdagen både udviklende og afvekslende. Vi arbejder tæt sammen på tværs af faggrupper kolleger, uanset om de arbejder i CPH eller i en af de mange andre samarbejdspartnere i Lufthavnen. Der er fleksible arbejdsvilkår, fokus på trivsel, en god kantine og andre medarbejdergoder, som ex gode rabatter. 

CPH er som arbejdsplads med garanti ’one of a kind’ – et lille samfund, som skaber fremtidens lufthavn. 

Vi skaber værdier sammen 
Siden 1925 har vi udviklet lufthavnen i takt med de konstante forandringer, der sker i verden omkring os. Det gælder også nu, hvor vi skal skabe fremtidens Lufthavn, som binder Danmark sammen – og bringer verden tættere på os alle sammen. 

Vi bidrager til, at rejser og fragt af varer skaber økonomisk vækst og arbejdspladser. Samtidig har vi blikket fast rettet mod at omstille lufthavnen til mere bæredygtig drift og nye brændstoffer, der gavner klimaet. Det sker i tæt samarbejde med vores passagerer, partnere og omgivelser og med respekt for det lokalsamfund, vi er en del af. 

Derfor har vi brug for de allerbedste kræfter på holdet. Vi håber, du vil være med. 

Let’s travel together to a better tomorrow

Om CPH
CPH ejer, driver og udvikler Roskilde Lufthavn og Københavns Lufthavn. I tæt samarbejde med myndigheder og kunder er opgaven at styrke Danmarks tilgængelighed til verden, fremme den bæredygtige rejse og yde den bedst mulige service til passagerer, flyselskaber og de mange virksomheder, der opererer i CPH.

 

Udløber: 20.05.2022