(DK) Driftsleder til Ground Handling Billund Airport

Synes du, at luftfart og ledelse er en spændende kombination? Motiveres du af at arbejde med mennesker i en omskiftelig hverdag? Så har vi en spændende stilling i Ground Handling Billund Airport.

Vi søger en driftsleder, der sammen med den øvrige ledelse i Ramp Handling har ansvaret for, at afviklingen af flytrafikken foretages med flysikkerhed som højeste prioritet.

Du vil få personaleansvar for et team på ca. 20-25 medarbejdere.

Du trives i dynamikken mellem daglig ledelse og driftsansvar

Som førstelinje leder i Ramp Handling bliver dit primære fokus at motivere og engagere medarbejderne, så den daglige drift kører optimalt. Den operationelle drift vil fylde en del i hverdagen, idet du sammen med dine ledelseskolleger har til opgave at sikre den mest optimale tilrettelæggelse af driften i forhold til prioriteringen: “Sikkerhed, Præcision og Service” med henblik på at sende fly sikkert afsted til tiden med tilfredse kunder og gæster.

Du får personaleansvaret for dit team, herunder kompetenceudvikling, udviklings- og statussamtaler, vagtplanlægning, opfølgning på sygefravær mv. Og i samarbejde med dine ledelseskolleger er du med til at sikre trivslen såvel i eget team som de øvrige medarbejdere i afdelingen.

Du kommer endvidere til at løse andre opgaver så som

  • Disponering af afdelingens personaleressourcer på den mest effektive og økonomiske måde i forhold til opgavemængden
  • Delegere opgaver, ansvar og kompetencer til de relevante medarbejdergrupper
  • Arbejdsmiljø og flysikkerhed
  • Opfølgning på hændelser vedrørende flysikkerhed
  • Ad hoc ledelsesmæssige opgaver knyttet til afdelingens drift, herunder tværgående opgaver / projekter
  • Koordinering med øvrige afdelinger angående afvikling af dagens trafik
  • Implementering og efterlevelse af strategiske handleplaner på operationelt niveau

Hvad skal der til for at lykkes i jobbet?

Den rette kandidat er en motiverende og tillidsskabende leder, der er autentisk og en dygtig formidler. Du har erfaring med direkte personaleledelse, og gerne en relevant lederuddannelse. Det er en fordel, hvis du – med succes – har erfaring med motiverende teamledelse i et operationelt miljø og dermed bevist med din ledelsesstil, at du formår at motivere, støtte op og udvikle medarbejdergrupper samt skabe et godt arbejdsmiljø på tværs af teams.

Du har et positivt livssyn og viser vejen frem med et stort engagement, og din evne til at holde hovedet koldt, når driften kører på sit højeste. Det er en fordel, hvis du har erfaring med afvikling af flytrafik.

Du har gode formuleringsevner på dansk og engelsk — såvel skriftligt som mundtligt. Herudover er du rutineret bruger af Word og Excel.

Hvad indebærer jobbet også?

Afdelingen er i drift 24/7 alle årets dage. Du og dine ledelseskolleger skiftes til at være den, der har driftsvagten. Du skal derfor være indstillet på at arbejde blandede vagter på forskellige tider af døgnet, inklusiv weekender og helligdage. Du styrer selv din arbejdstid under hensyntagen til driften – og inden for rammerne aftalt med afdelingschefen. Der er derfor en stor grad af fleksibilitet og en fornuftig ”work/life balance”.

Ground Handling Billund Lufthavn (GHBA)

GHBA’s vigtigste opgave er at få flyene sikkert af sted til tiden med tilfredse kunder og gæster. Vi er blandt de første, vores kunder og gæster møder i lufthavnen, og de sidste de siger farvel til, når de går ud i flyet.
Vi modtager flyet og udfører et ankomsttjek, laster/losser flyet og udfører afgangstjek inden push-back. Vi får læsset og klargjort flyet til afgang – herunder håndtering af passagernes bagage.

I vintersæsonen varetager Ramp Handling de icing af flyene, hvor vejrlig forholdene spiller ind og kræver en daglig tilpasning og koordinering.

Under håndtering af et fly er sikkerhed, præcision og service – i nævnte rækkefølge – af afgørende betydning og vores højeste prioritet.

Områdets afdelinger er: Ramp Handling, Passenger Handling, Cleaning, Ground Handling Support.

Interesseret?

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, bedes du kontakte Afdelingschef Malene Mikkelsen på mail [email protected]. Du kan læse mere om Billund Lufthavn på www.bll.dk.
Vi glæder os til at modtaget din ansøgning og udførlige CV snarest muligt. Sidste ansøgningsfrist er den 5. oktober 2022

ANSØG

Billund Lufthavn
Vi skaber let adgang til og fra verden med direkte flyvninger til mere end 100 destinationer. Ni ud af ti af vores passagerer rejser til og fra udlandet, hvorfor vi med rette kan kalde os Vestdanmarks internationale lufthavn. Vi vil gøre det til en oplevelse at bruge Billund Airport. Det kræver, at vores engagerede og kompetente medarbejdere hver dag arbejder på at skabe de bedste rammer for vores passagerer. Det sikrer vi blandt andet ved at skabe optimale betingelser for flyselskaberne, charteroperatørerne og godstransportørerne, der skal levere ruterne til: Billund Airport – verden direkte.

Udløber: 05.10.2022