(DK) Naviair søger Information-flyveledere til kontrolcentralen i København

 

 

Kunne du tænke dig et job hos Naviair i kontrolcentralen i København, og vil du være med til at sørge for, at VFR fly i dansk luftrum kommer sikkert rundt i luftrummet?
 
Så bliv Information-flyveleder ved Copenhagen Information (COIF) / Flight Data Assistant (FDA) hos Naviair.

Hvad laver en Information-flyveleder?
Som uddannet Information-flyveleder sidder du i kontrolcentralen i København, og giver lufttrafikinformationer til alle luftfartøjer i dansk ukontrolleret luftrum.
I et ofte hektisk miljø skal du, sammen med dine kolleger sørge for, at piloterne i ukontrolleret luftrum får den nødvendige trafikinformation, så de kan komme sikkert fra A til B. Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø med stor berøringsflade til bl.a. piloter og personale i andre danske lufthavne/flyvepladser samt naturligvis i kontrolcentralen, hvor du vil blive en del af et dygtigt og professionelt team, der med sikkerheden i højsædet servicerer flytrafikken i dansk luftrum.

Hvordan foregår uddannelsen?
Du starter med et basisforløb på 6 måneder på skolen Entry Point North i Malmø. Her vil du blive oplært i basisfærdighederne for at kunne arbejde som Information flyveleder. Dernæst kommer et forløb på ca. 3 måneder med simulatortræning i Naviairhuset i Kastrup, hvorefter du skal gå on-the-job training i kontrolcentralen i ca. 8 måneder. 

Hvem kan søge og hvilke krav skal opfyldes?
Vi ser gerne, at du har en gymnasial uddannelse eller en luftfartsuddannelse, og har gode formuleringsevner på dansk og engelsk. Er dette krav ikke opfyldt, skal ”Studieprøven i Dansk” være bestået med karakteren 02 eller bedre. 
Ansættelsen er desuden betinget af, at du helbredsmæssigt kan godkendes til Medical Class 2 (EU 1178/2011) samt sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden ”Hemmeligt” (NATO SECRET). 

Hvornår starter uddannelsen?
Uddannelsen forventes at starte 17. august 2020.
Efter endt uddannelse har du opnået et certifikat som Flight Information (FIS)-operatør, og det forventes efter en periode, at du også uddannes til Flight Data Assistant (FDA). 

Vil du vide mere om uddannelsen eller jobbet som COIF flyveleder?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte teamchef Djamila Honoré på +45 3247 8270 eller [email protected].
Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte chef Training Louise Groot Degner på +45 3247 8141 eller [email protected].

Naviair ser mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer derfor alle interesserede og kvalificerede, uanset alder, køn, race, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning og samtaler
Klik på ”Ansøg” og send en motiveret ansøgning og dit CV senest onsdag den 19. februar 2020. 
Du bedes vedlægge dokumentation for din uddannelse i form af uddannelsesbeviser eller andet, der beskriver din uddannelse. 

Rekrutteringstest forventes afholdt i perioden slut februar – midt i marts 2020. 
Samtaler forventes afholdt i april måned – efter påske.

Sikkerhedstjek og helbredsundersøgelse vil foregå i perioden maj – juni 2020.
Uddannelsesstart 17. august 2020. 

Ansøg

FAQ

Hvad står COIF for? 
Copenhagen Information. 

Information-flyveledere på Copenhagen Information har ansvaret for 
Udøvelse af Flight Information Service under FL195 i ukontrolleret luftrum og lufttrafiktjeneste til IFR-flyvninger over Nordsøen under FL 85.

Alarmeringstjeneste:
For eksempel ved overflyvning af større vandområder

Meldetjeneste: 
Modtagelse og formidling af bl.a. flyveplaner afgivet i luften

Hvad står FDA for
Funktionen (Flight Data Assistant) er en del af kontrolcentralen i København. FDA er bemandet H24 og modtager og behandler ikke automatisk behandlede flyveplanstelegrammer. 

Hvem er Naviair?
Naviair leverer sikker og effektiv trafikstyring til luftfarten. Helt konkret betyder det, at det er Naviair, der sørger for at lede fly sikkert og uden forsinkelser gennem dansk luftrum.
Derfor har Naviair en stor rolle i luftfartens værdikæde, da det er os, der holder styr på al trafik i det danske luftrum.
Naviair har tjenestesteder seks steder i Danmark, og i Grønland og på Færøerne. 

Læs mere på www.naviair.dk

Hvad er lønnen?
Efter gennemført uddannelse er startlønnen ca. kr. 34.700 pr. måned plus 18% i pension.
Du får desuden løn under uddannelse. Lønnen under uddannelsen udgør ca. kr. 20.000 pr. måned. 

Hvad er arbejdstiderne? 
Copenhagen Information er bemandet 24 timer i døgnet 365 dage om året. Du vil både få morgen, aften og nattevagter – på alle årets dage. 

Skal jeg besvare test? 
Ja, vi tester, om du har de færdigheder og evner vi søger. Testene foregår elektronisk. 

Hvad hvis jeg allerede har en luftfartsuddannelse? 
Har du allerede en luftfartsuddannelse, er du naturligvis velkommen til at søge. Hvis dette er tilfældet, kan det skitserede uddannelsesforløb være kortere.

Hvilke vilkår bliver jeg ansat på? 
Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 37 timer ugentligt.

Du bliver ansat i henhold til fællesoverenskomst mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisation af 2010 (CO10), organisationsaftale for visse operative medarbejdere og ledere i Naviair samt gældende lokalaftaler. 

Udløber: 19.02.2020