(GL) Auditor / Investigator


Til at styrke Air Greenland ’s Safety afdeling søges en struktureret, og detaljeorienteret person med baggrund i det tekniske miljø.

Stillingen har en bred berøringsflade i Air Greenland og personen skal besidde evnen til at kommunikere på flere niveauer og have en høj grad af integritet.

Investigator funktionen foretager interne undersøgelser afledt af rapporteringer, herunder sikrer at hændelser bliver analyseret, og årsagerne klarlagt. Auditor funktionen er med til at sikre Air Greenlands interne processer ved en struktureret audit efter fastlagt auditplan.

De primære arbejdsopgaver er:

 • Foretage undersøgelse af hændelser afledt af rapporteringer
 • Identificere og klarlægge årsager til hændelsesforløbet
 • Med baggrund i medvirkende årsager, anbefale korrigerende tiltag
 • Udføre audit
 • Deltagelse i udvikling og vedligeholdelse af Air Greenland ‘s Management System med tilhørende procedurer
 • Deltage i Air Greenlands beredskab
 • Deltage i udviklingen og tilhørende træning af Risk Management i Air Greenland
 • Undervise i Air Greenlands Management System ved behov
 • Afløser for Safety Co-ordinator i dennes fravær

Vi forventer, at du har følgende kompetencer.

 • Erfaring fra lignende stilling
 • Baggrund inden for det flytekniske miljø  
 • Har, eller har haft certifikat, eller anden relevant baggrund
 • Godt kendskab til IT-systemer inden for Office pakken og Windows
 • Behersker dansk og engelsk på højt niveau både i skrift og tale
 • Kan arbejde organiseret under pres og administrere opgaverne derefter
 • Gå på mod og evnen til at bevarer roen
 • Store analytiske evner

Følgende kompetencer er ønskelige

 • Procesorienteret
 • Kendskab til relevant luftfartslovgivning
 • Kendskab til organisation
 • Kendskab til relevant flytyper
 • Kendskab til auditor arbejde
 • Kendskab til relevante godkendte håndbøger/organisation og struktur

Vi tilbyder en udfordrende stilling, i en spændende afdeling, i en dynamisk virksomhed, med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Du vil få den nødvendige oplæring gennem såvel interne som eksterne kurser. Stillingen giver mulighed for personlig udvikling, ligesom du vil komme til at gennemgå en spændende videreuddannelse.

Aflønning vil være i overensstemmelse med stillingens krav på individuelle vilkår. Hertil kommer årlig feriefrirejse for familien, pensionsordning samt en attraktiv forsikringspakke, der bl.a. omfatter heltidsulykkesforsikring, gruppelivsforsikring samt hospitalsdækningsforsikring.

Du kan hente yderligere oplysninger ved at kontakte Director Safety,
Sigurd Schjøtt [email protected]
 +45 4095 6433 el. +299 539337
eller Safety Manager Technical, Per Lynge Hansen [email protected]
, +299 343413.

Send din ansøgning med relevante oplysninger. Ansøgninger behandles løbende.

Udløber: 11.11.2019