- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Cimber: Urimeligt at vi skal stå alene med EU261-forpligtelse

Det hårde vintervejr medførte i forbindelse med juletrafikken lukning af lufthavne i Danmark og i udlandet. Cimber Sterling finder det urimeligt, at det udelukkende er luftfartsselskaberne, der skal stå alene med forpligtelserne i force majeur-lignende situationer.

Luftfartsselskaberne har hårde betingelser under de vejrmæssige forhold, som det meste af Europa har gennemlevet i denne vinter.

Regningen for forsinkelser og aflysninger havner nemlig altid hos luftfartsselskabet, uanset hvordan situationen er opstået.

Det får nu Cimber Sterling til at rette en kritik af den gældende lovgivning, der er reguleret gennem EU-forordning 261/2004, derer fælles bestemmelser om kompensation og bistand til flypassagerer ved aflysning eller lange forsinkelser.

“Vi føler, atdet er fuldstændig urimeligt – at vi – og vi alene – står med EU261-forpligtelsen, når en lufthavn ikke kan holde åbent grundet eksempelvis en force majeure situation,“ siger kommerciel direktørLars Bording fra Cimber Sterlingtil CHECK-IN.dk.

Cimber Sterlingmener nemlig, at selskabet sagtens kunne flyve på de tidspunkter, hvor eksempelvis lufthavnene i London måtte lukke. Men også i tilfældet med Bornholms Lufthavn, hvorlufthavnen lukkede den 23. og 24. december, mener Cimber Sterling at selskabet var i stand til at opretholde beflyvningen.

Dette synspunkt blev dog ikke deltaf Bornsholms Lufthavn, der i stedet rettede skylden for aflysningerne på Cimber Sterlings flytyper.

“Med de flytyper, Cimber opererer med, så er forholdene ikke gode nok til at de vil lande, når der også er kraftig vind,“ udtalte konstitueret lufthavnschef Stephan Jensen fra Bornholms Lufthavn i forbindelse med aflysningerne før jul.

Cimber Sterlings kommercielle direktør Lars Bording undstreger, at selskabet har en forventning om, at lufthavnene lever op til de serviceaftaler, som der betales for gennem afgifterne. “Hvis de imod forventning ikke leverer, tager vi en dialog med dem,“ siger Lars Bording.

EU 261/2004 forordning siger, at flypassagerer har krav på en ny rejse eller pengene tilbage i tilfælde af aflysninger. Heruodver skal passageren have dækket omkostninger til hotelophold, måltider og eventuel transport mellem lufthavn og hotel.

Er flyet blot forsinket med 2 timer eller mere, skal luftfartsselskabet dække eventuelle måltider, der står i rimeligt forhold til ventetiden. Ved forsinkelser over 5 timer, kan passagereren aflyse rejsen og få pengene refunderet.

Foto: Cimber Sterling findes EU-forordning 261/2004 urimelig, idet det kun er luftfartsselskaberne, der skal dække omkostninger ved aflysninger.