P – Q – R – S – T

Print Print

Pp

PAI
Ved udlevering af udlejningsbil skal afkrydes, hvorvidt der ønskes PAI (Personal Accident Insurance), som er en ulykkesforsikring. Mange virksomheder bortvælger denne forsikring, da virksomhedens rejseforsikring ofte er fuldt dækkende.

Passenger Sales Agent
Et andet begreb, der beskriver et billetudstedende rejsebureau. Begrebet stammer fra luftfartsorganisationen IATA, der godkender de mere end 60.000 Passenger Sales Agents over hele verden.

Passive booking / passive segment
En strækning, der indsættes i en flybooking, men hvor der ikke aktuelt er foretaget en reservation. Bruges ofte af rejsebureauerne for at kunne generere en rejseplan eller lave noter til bookingen.

Pay as You Fly
Flere flyselskaber bl.a. SAS tilbyder et “Pay as You Fly” produkt, der i sin enkelthed går ud på, at betaling for rejsen først sker når rejsen er foretaget. Et særligt kort (TPC) tilknyttet en konto, som virksomheden har oprettet hos luftfartsselskabet, anvendes ved check-in som billet og betalingsmiddel.

Pax
Et udtryk, der er anvendt internt i luftfarts- og rejsebranchen. Pax betyder kort og godt passagerer. F.eks. kan det udtrykkes sådan “Vi har 100 pax ombord..!”.

Peak fare / peak rate
En højere pris end gennemsnittet på hotelophold eller flybilletter i perioder, hvor efterspørgslen og beovet er særligt stor.

Per diem
Efter latin “per dag”. Svarer til det danske ord “diæter”, der er udtryk for et fast beløb der betales til rejsende pr. dag til at dække opholdsomkostninger under rejse.

Personal Effects Coverage
Forsikring der primært tilbydes af biludlejningsselskaberne i Nordamerika. Forsikringen dækker tab af personlige genstande ved skade på eller tyveri af udlejningsbilen.

PEX
Forkortelse for Purchase Excursion Fare. En særlig rabatteret flypris, hvor billetten skal betales og udstedes med det samme. Herudover kan der være restriktioner omkring minimumophold og refundering.

Piece Concept
Bagageregel til/fra USA, Canada og Mellemamerika, hvor der maksimalt må medbringes 2 stykker bagage af 23 kg pr. stk (32 kg på Business Class) med maksimale mål på 158 cm (længde+bredde+højde).

Pitch
Afstanden i tommer fra forreste kant af stolesædet til ryggen af stolesædet på rækken foran. Et konkurrenceparameter hos luftfartsselskaberne, idet de rejsende efterspørger større sædeafstand på langdistanceruterne.

PNR
Den gængse betegnelse for en reservation i et flybookingsystem. PNR er forkortelsen for Passenger Name Record. Når der bliver spurgt efter booking- og/eller reservationsnummer hos luftfartsselskabet eller rejsebureauet, kunne der også have været anvendt ordet PNR-nummer.

Point-to-point
Udtryk for trafik hos luftfartsselskabet eller prissætning mellem to byer – uden mulighed for mellemlandinger og transfers. Der tales om point-to-point priser, der kun kan bruges på direkte non-stop ruter mellem to byer. Point-to-point trafik dækker over det forhold, at rejsende kun benytter flyrejsen for at komme fra A til B – og ikke fra A til C via B.

Preferred Supplier Agreement
En aftale indgået mellem luftfartsselskab, hotel eller biludlejningsselskab med en virksomhed eller rejsebureau, hvor denne forpligter sig til at anvende selskabet til gengæld for større rabatter og andre fordele. De store erhvervsrejsebureauer har Preferred Supplier Agreements, som giver leverandørerne adgang til at promovere produkter overfor medarbejderne.

Premium Economy
Svarer til SAS Economy Extra, som er en mellemklasse på langdistancefly, hvor der er separat kabine, bedre service og større sædeafstand.

Pre-trip auditing
Er kendt fra større virksomheder, hvor Travel Manager kan gennemgå alle eller et udvalg af foretagne bookinger for at vurdere, om der er yderligere besparelsesmuligheder. Dette er en omkostningskontrol, der er relativt “udansk”, men det ses ofte hos især amerikanske virksomheder.

Promotional fare / rate
En pris på flyrejse eller hotelophold der udbydes i en nærmere bestemt periode for at skabe opmærksomhed og øget volumen.

PIR-rapport
En PIR-rapport skal altid udfyldes, hvis den rejsende mister sin bagage i forbindelse med en flyvning. PIR betyder Property Irregularity Report og udfyldes på baggrund af henvendelse til lufthavnens eller luftfartsselskabets service desk i ankomsområdet. Det er vigtigt at få en kopi af rapporten eller rapport-nummeret, idet dette nummer skal bruges ved alle opkald og henvendelser omkring den mistede bagage.

Published Fares
Er som ordet beskriver publicerede og offentligt tilgængelige priser i modsætning til Corporate Fares og Negotiated Fares, der er lukkede priser, der udelukkende tilbydes den enkelte virksomhed eller et rejsebureau.

Pre-seating
Betyder forhåndsreservation af sæde. På de fleste luftfartsselskaber og på de dyreste billetter er det muligt på forhånd at bestille det sæde, som den rejsende måtte foretrække, f.eks. gang eller vindue, eller forrest eller bagest i kabinen – eller ved nødudgangen, hvor der er ekstra benplads.

Pseudo City Code
En kode i GDS (reservationssystemerne), der bruges til at identificere beliggenheden af et IATA-rejsebureau.

PTA
En flybillet der er købt og betalt, men hvor dokumentet fysisk udstedes i lufthavnen. Den 31. maj 2008 når alle billetter bliver udstedt elektronisk, vil en PTA ikke længere være aktuel. PTA er forkortelsen for Prepaid Ticket Advice.

Qq

Queen room
Et hotelværelse, der indeholder en “queen-size” seng. En queen side seng er lidt bredere end en almindelig dobbeltseng eller en twin-bed seng. Det er primært et amerikansk begreb.

 

Rr

Rack rate
Udtrykker en normalpris (publiceret pris) på et hotelværelse før rabatter er fratrukket. Populært sagt er det prisen, som kan ses på bagsiden af de fleste hoteldøre. Rack rate er en kunstig høj pris, således at der er plads til at afgive rabatter. Der kan også anvendes udtrykket “Walk-in rate” eller “Run of House”.

Rate Access Code
En alfanumerisk kode i GDS bookingsystemerne, der angiver den virksomhed eller organisation, der har indgået en specialpris med et hotel eller en hotelkæde. Det betyder, at prisen kun er gyldig for rejsende fra den virksomhed, som koden tilhører.

Reconfirmation
Det har altid være en god skik blandt rejsende at genbekræfte sin flyvning på langdistanceruterne. Såfremt billetten ikke er udstedt, vil luftfartsselskabet ofte anmode om en genbekræftelse – eller eventuelt anmode om, at billetten udstedes med det samme eller indenfor en given frist.

Revalidation sticker
En selvklæbende sticker, der anbringes på den flykupon i billetten, hvor der er foretaget en ændring. Idag foregår næsten alle billetudstedelser elektronisk, hvorfor der foretages en elektronisk revalidering hos rejsebureauet.

Revenue Passenger Kilometer / Mile
RPK eller RPM er et udtryk der primært anvendes indenfor luftfarten og udtrykker antallet af betalende passagerer multipliceret med afstanden de er fløjet i antal kilometer / miles.

Room block
Et udtryk fra hotelbranchen, der angiver en mængde værelser, der er reserveret eller “blokeret” til en given kunde.

Roomnights
Når en virksomhed indgår en aftale med et hotel eller en hotelkæde, ønsker hotellet at basere aftalen på et bestemt antal roomnights; d.v.s. et bestemt antal overnatninger, som kunden skal garantere.

Route Deal
I stedet for udtrykket Corporate Fare anvendes begrebet “Route Deal” også til at udtrykke, at en virksomhed har aftale med et luftfartsselskab om nettopris på en specifikke rute, hvor virksomheden har stor volumen.

RQ
En statuskode i GDS-systemerne, hvor det fremgår, hvilken status en given reservation har. RQ betyder “On request”, hvilket vil sige, at bookingen endnu ikke er bekræftet.

RR
En statuskode i GDS-systemerne, hvor det fremgår, hvilken status en given reservation har. RR betyder “Reconfirmed”, hvilket vil sige, at bookingen er blevet genbekræftet af rejsebureauet eller den rejsende.

Ss

SABRE
Sabre Travel Network er et af verdens førende globale GDS-distributionssystemer for rejseindustrien. Mere end 50.000 rejsebureauer over hele verden er tilsluttet Sabre.

Sakse-billetter
Et meget udbredt fænomen til at opnå direkte besparelser ved billetkøb har været anvendelsen af “sakse-billetter”. Det kræver god planlægning og er særdeles velegnet ved et kontinuerligt rejsemønster til samme destination. Der købes to billige billetter, der normalt er pålagt restriktioner med hensyn til minimumophold. Udrejsen foregår på 1. kupon på den 1. billet og hjemrejsen foregår på 1. kupon på 2. billet. Næste gang anvendes 2. kupon på 2. billet til udrejsen og 2. kupon på 1. billet til hjemrejsen. Dermed er det muligt at omgå reglen om minimumsophold. Sakse-billetter anvendes næsten ikke længere, idet SAS introduktionen af one-way priser i efteråret 2005 har udhulet denne besparelsesmulighed. Kaldes også for “back-to-back ticketing” eller “split-ticketing”.

SARS
SARS er en ny sygdom i luftvejene, der siden februar 2003 især er set i Sydøstasien, men herfra har spredt sig til en række andre lande. Sygdommen blev første gang opdaget hos mennesker i Guangdong-provinsen i Kina og hurtigt herefter i Hong Kong samt Hanoi i Vietnam. Navnet SARS er en forkortelse af det engelske udtryk “Severe Acute Respiratory Syndrome”, som betyder ’svær akut luftvejs-syndrom’.

Satellite Ticket Printer
En billetprinter som er placeret udenfor det bureau, som har IATA agentur til udstedelse af billetter. Typisk har satelliteprintere (STP) været anvendt i rejsebureauernes inplant-kontorer hos de større virksomheder.

Schengen-aftalen
Schengen-samarbejdet er et samarbejde mellem en række europæiske lande med det formål at skabe et fælles område uden indre grænser. Udgangspunktet for Schengen-samarbejdet er ophævelse af personkontrollen ved de fælles grænser inden for Schengen-området suppleret med fælles regler for passage af Schengen-områdets ydre grænser og ens visumregler for tredjelandsborgere. Schengen-samarbejdet er opkaldt efter byen Schengen i Luxembourg, hvor Schengen-aftalen fra 1985 blev underskrevet. Siden den 25. marts 2001 har Danmark sammen med de øvrige nordiske lande deltaget fuldt ud i Schengen-samarbejdet.

(Pre-)Seating
Udtrykker dækker over luftartsselskabernes placering af passagererne i et fly. De fleste foretrækker et gangsæde (aisle seat) eller et vindues-sæde. På en lang række luftfartsselskaber og pristyper er det muligt at forudbestille sit sæde, hvilket ordet pre-seating eller seating dækker over.

Second-tier airports
Lufthavne der ikke er placeret i umiddelbar nærhed af en større by, og som netværksselskaberne ikke beflyver. Mulighed for at beflyve Second-tier airports var første skridt i retning af liberalisering af luftfarten i Europe. Et af de bedste eksempler herpå er MAERSK AIR, der i 1984 påbegyndte flyvninger fra Billund til Southend (sydøst for London) med en Dash-7.

Security surcharge
Et særligt tillæg, der opkræves af luftfartsselskaberne for at kompensere for de stigende omkostninger til sikkerhed. Kaldes også for YQ-tillæg.

Segment
Er betegnelsen for en strækning i en flybillet. En flybillet Aarhus-København-Aarhus indeholder to segmenter.

Service fee
Et honorar, der opkræves af rejsebureauerne for at dække tidsforbrug og omkostninger ved at rådgive, bestille og afregne flyrejser for erhvervskunderne. Service fees blev indført som en reaktion på luftfartsselskabernes gradvise reduktion af rejsebureauernes salgsprovision.

SGLB
Forkortelse for et enkeltværelse på et hotel (Single-bed room). Et dobbeltværelse benævnes DBLB eller TWNB, såfremt der er tale om to senge, altså twin-bedded værelse.

Shorthaul
Er en samlende betegnelse for et luftfartsselskabs flyvninger til destinationer, hvor flyvetiden og afstanden er meget kort – kortdistanceflyvninger. I modsætning til “Mediumhaul” og “Longhaul” der er mellemdistance- eller langdistanceflyvninger.

Shoulder season
En kort sæson, der falder mellem lavsæson og højsæon med priser, der ligger som et gennemsnit af høj- og lavsæson. Kaldes også ofte for mellemsæson.

Shuttle service
En kort transport med frekvente intervaller mellem to punkter; typisk lufthavn til hotel eller lufthavn til biludlejningsselskab. En gratis shuttle service tilbydes af mange hoteller.

Soft class
Er egentligt et udtryk for rejse på første klasse. Anvendes i nogle lande i Fjerne Østen i stedet for det klassiske First Class begreb.

Soft dollar savings
Besparelser opnået ved sparet tid og reducerede indirekte omkostninger. Kan ofte være et forhandlingsparameter ved aftaler med luftfartsselskaber, hvor der i tilknytning til en lav flypris kan forhandles lounge-adgang, ekstra VIP-kort etc.

Special meal
Specialmåltider der kan forudbestilles i forbindelse med en flyvning, f.eks. Vegetar, Glutenfri, Kosher, Lav kolesterol etc. Har koden SPML i en booking.

Standby
En billet til reduceret pris, hvor den rejsende er standby og dermed kun medtages på flyvningen såfremt der er ledige sæder. En standby-passager kan også være en pasager, der bliver noteret på en standby-venteliste i lufthavnen ved udsolgte flyvninger.

Stopover
Et stopover er et billetteknisk udtryk for at gøre stop undervejs på en rejse. På en række billettyper kan der være tilknyttet nogle restriktioner, der betyder, at den rejsende ikke har mulighed for indenfor den gældende pris at foretage et stopover i en by undervejs på ruten. Et stopover defineres her som et ophold på over 24 timer. I disse tilfælde vil der fremgå af billetreglerne, at “stopover is not permitted”.

Subway
Et transportsystem i storbyerne baseret på togdrift under jorden kaldes Subway eller Metro. På dansk er begrebet undergrundsbane.

Suite
Hotelværelse, hvor der er flere rum med henholdsvis separat soveafdeling og separat stue.

Sunday return rule
Regelsæt omkring flybilleter, hvor den rejsende skal opholde sig natten mellem lørdag og søndag på destinationen for at opnå den aktuelle rabat.

Superior room
Et hotelværelse, der ligger over niveauet for standard-værelser. Det kan f.eks. være på en særlig etage med udsigt, ligesom der kan være ekstra faciliteter på værelset.

Surface transportation
Når en rejsende på en flybillet rejser ud til en by og hjem fra en anden, og der ikke er booket en flyvning mellem de to byer, vil billetten rent teknisk indeholde en strækning med “surface transportation”. Det betyder, at denne strækning er tilbagelagt med anden transport, f.eks. tog, færge, bus, bil eller andet. Se også “Open Jaw”.

Tt

T&E
Forkortelse for Travel & Expenses eller Travel & Entertainment, der mere populært udtrykt er den omkostningsgruppe i virksomheden, der dækker alle rejseomkostninger inklusive flyrejser, hotel, billeje, tog- og færgebilletter, restaurantbesøg, taxi, diæter m.v.

Through fare
På dansk kaldet “gennemgangspris”, hvilket betyder, at en pris er gældende fra afrejselufthavn helt til ankomstlufthavn, selv om der gøres flere stop eller transfers undervejs. Det modsatte af gennemgangspris er en flypris, der er sammensat af flere forskellige elementer og add-ons.

Ticket designator
En kode i billetten, der angiver, at der er tale om en særlig rabattype.

TMC
Forkortelse for Travel Management Company, som er den betegnelse, som de store erhvervsrejsebureauer ønsker at markedsføre sig under for at understrege transformationen fra mellemhandler-rollen til en mere rådgiverorienteret virksomhed.

TOD
Primært europæisk begreb for, at en flybillet der er købt og betalt, men hvor dokumentet fysisk udstedes i lufthavnen. Den 31. maj 2008 når alle billetter bliver udstedt elektronisk, vil en TOD ikke længere være aktuel. TOD er forkortelsen for Ticket On Departure. Se også “PTA”.

TOPS
En dokumenteret arbejdsproces og kvalitetssikringssystem, der er udviklet af og anvendes af BCD Travel i Norden med det formål at opnå høj produktivitet og ensartethed i arbejdsgange. TOPS er forkortelsen for Travel Order Process System.

TPC
Travel Pass Corporate er SAS´ “Pay as You Fly” produkt. Virksomheden booker sin rejse via en særlig internet hjemmeside, som SAS stiller til rådighed – eller gennem sit rejsebureau, hvis dette har en opsætning, der kan håndtere TPC. Rejsen faktureres først, når den er gennemført. TPC-konceptet indebærer også rabatter på SAS og partnere.

Transit visa
Et tidsbegrænset visum, der tillader den rejsende at opholde sig i landet i en kort tidsrum med henblik på videre transport til slutdestination.

Travel Consultant
Bruges almindeligvis om en ansat i et rejsebureau, der rådgiver og booker rejser til erhvervskunder. Kaldes også på danske “ekspeditør” eller “rejserådgiver”. Travel Consultant kan også anvendes om konsulenter, der rådgiver virksomhed i overordnede strategiske forhold omkring Travel Management.

Travel Management
Styring af hele rejseindkøbsprocessen i en virksomhed. Det mest dækkende ord på dansk er “Rejseadministration”.

Travel Manager
En Travel Manager er ansat i større virksomheder til at lede virksomhedens indkøbs- og administrationsproces omkring forretningsrejser. En Travel Manager kan også ofte have det operationelle ansvar for virksomhedens egen rejseafdeling, hvis en sådan er etableret.

TTL / TKTL
Forkortelsen for Ticketing Time Limit, der er den tidsfrist, indenfor hvilken en billet skal være udstedt efter, at den er reserveret. Luftfartsselskaberne styrer TTL meget hårdt og agressivt for at optimere indtjeningen på flyvningerne og undgå no-shows. TTL er blevet et vigtigt forhandlingsparameter i forbindelse med indgåelse af Corporate aftaler mellem virksomhed og luftfartsselskab.

TWNB
Forkortelse for et dobbeltværelse på et hotel (Twin bedded room). Et dobbeltværelse kan også benævnes DBLB , såfremt der kun er én stor seng i værelser. Et enkeltværelse benævnes SGLB.

TWOV
I de fleste lande er det tilladt at transitere / skifte fly uden visum. Det markeres med koden TWOV (Transit Without Visa) i visumbestemmelserne.