U – V – W

Print Print

Uu

Ubenyttet billet
En ubenttet billet kan kan som regel refunderes, med mindre pristypen indeholder restriktioner for eventuelle refunderinger. Dog skal bemærkes, at betalte skatter og afgifter ALTID kan refunderes. Mange erhvervsrejsebureauer tager et fee for at kreditere en ubenyttet billet og har en bagatelgrænse for refundering af skatter og afgifter.

UC
En statuskode i GDS-systemerne, hvor det fremgår, hvilken status en given reservation har. UC betyder “unable to confirm request – have not waitlisted”, hvilket vil sige, at bookingen ikke kan bekræftes, og at luftfartsselskabet har lukket ventelisten.

UFTAA
UFTAA er den internationale rejsebureau organisation. UFTAA er forkortelsen for The United Federaton of Travel Agents´ Associations. Orgnisationen blev stiften den 22. november 1966 i Rom. Organisationen blev oprindeligt stiftet som en fusion mellem de to store organisationer FIAV og UOTAA. Hovedkvarteret har siden 1989 været placeret i Monaco.

Unchecked bagage
Dækker i princippet over begrebet håndbagage, men sondringen mellem Unchecked Bagage og Checked Bagage er vigtig med erstatning for skade og tab. Der er kun dækning for Checked Bagage.

Unlimited mileage
Et begreb fra biludlejningsbranchen, hvor det er muligt at leje en bil uden en takstbetaling pr. kørt kilometer eller mile. På dansk hedder begrebet “fri kilometer”.

Upgrade
På dansk “opgradering” betyder at transportør eller hotel tilbyder den rejsende en højere kategori end der er betalt for. F.eks. opgradering fra Economy Class til Business Class, opgradering fra Standard Room til Superior Room eller opgradering fra en gruppe A udlejningsbil til en gruppe B bil.

US
En statuskode i GDS-systemerne, hvor det fremgår, hvilken status en given reservation har. US betyder “unable to sell – have waitlisted”, hvilket vil sige, at bookingen ikke kan bekræftes, men at luftfartsselskabet tilbyder at sætte den rejsende på venteliste.

Vv

Vacancy
Et begreb der beskriver pladssituation på et fly eller et hotel. Vacancy betyder på dansk “status på ledig kapacitet”.

Valet parking
Udtrykket valet dækker over en “personlig tjener”. Valet parking er en betegnelse for en parkeringsservice der oftes bruges ved restauranter og hoteller i USA. Man afleverer sine nøgler til en “parkeringsvagt”, der sørger for at parkere bilen et passende sted. I Danmark tilbydes denne service kun af få 5-stjernede hoteller, f.eks. First Hotel Skt. Petri i København.

Validity dates
De datoer, som gyldighedsperioden på billetten foreskriver. En billet har altid en minimum gyldighed og maksimum gyldighed, eller også er biletten kun gyldig på de reserverede datoer.

Vendor
Er det begreb, der dækker en leverandør i rejsebranchen. Begrebet er primært anvendt hos GDS-selskaberne, hvis leverandører kaldes “vendors”. Ellers bruger man udtrykket “suppliers” i rejsebranchen.

Venteliste
Når en flyvning bliver udsolgt, vælger luftfartsselskabet at notere rejsende på en venteliste, således at man kan få sin reservation bekræftet, hvis der modtages annulleringer fra allerede bookede passagerer. Der kan forekomme situationer, hvor der ikke kan noteres venteliste “Completely Closed”, hvilket er udtryk for, at flyet er meget hårdt booket op. I de fleste tilfælde vil koden “Closed Accept Waitlist” betyde, at det er muligt at komme på venteliste.

VIP
Forkortelse for Very Important Person, der har adgang til særlige rettigheder på rejser. I Københavns Lufthavn kan alle VIP´s benytte Kongeværelset. Det benyttes af kongefamilien, formanden for Folketinget, statsministeren og udenrigsministeren samt gæster til disse. Derudover benyttes kongeværelset af udenlandske statsoverhoveder (kongefamilie og præsidenter), der er i transit i Københavns Lufthavn. Kendte stjerner som f.eks. Tina Turner og Michael Jackson har ikke adgang til Kongeværelset og skal selv betale for den service, som de modtager i lufthavnen.

Volume incentive
En ekstra bonus eller rabat, der tilbydes rejsebureauer eller virksomheder fra leverandørerne til gengæld for øget volumen. Kaldes også ofte for “back end rebates” eller volumenrabat.

Voucher
En voucher er et gyldigt betalingsmiddel udstedt af et rejsebureau eller anden virksomhed. Ved præsentation af en voucher kan den rejsende få ombyttet denne til ydelser uden at betale upfront, idet betalingen foregår fra udstederen af voucher til leverandøren af ydelsen. Var tidligere meget benyttet til hotelreservationer, hvor den rejsende kunne medbringe en voucher som betaling for overnatning på hotellet.

VUSA
Særlige billige indenrigsflybilletter i USA, der sælges i forbindelse med en oversøisk rejse til/fra USA. VUSA er forkortelsen for Visit USA Fare.

Ww

Waitlist
En navneliste med rejsende, der ønsker at rejse på en flyvning, hvor der er udsolgt. Ventelisten bliver aktiveret efterhånden som annulleringer kommer ind. Der er forskellige prioriteter på ventelisten afhængig af den rejsendes status.

Waiver
Typisk en slags ansvarsfraskrivelse, som kan tegnes i form af en forsikring ved indgåelse af lejekontrakt til udlejningsbil.

Wide-body aircraft
En beskrivelse for, at det er en større flytype med bred krop, f.eks. Boeing 767 eller Airbus A330. I et wide-body aircraft vil der være to gangarealer i flyet i modsætning til de mindre flytyper, der har én midtergang.

Walk-in customer
Dækker i hotel- og biludlejningsbranchen over kunder og rejsende, der møder op uden at have foretaget en reservation på forhånd. Walk-in kunder kommer ofte til at betale den højeste pris for såvel billeje som hotelophold.

Wetlease
Et begreb fra luftfartens verden, hvor luftfartsselskaber kan lease et fly ud, der måtte være i overskud i produktionen. En wetlease er fly inklusiv besætning, mens der ved en “dry lease” kun lejes flyet, men hvor operatøren selv har besætning til rådighed. MAERSK AIR var i en årræke beskæftiget med at lease fly ud – primært på dry lease basis.

Worldspan
Er et af verdens førende globale online GDS-distributionssystemer for rejseindustrien. I 2006 blev halvdelen af alle globale online transaktioner gennemført via Worldspan by Travelport.