X – Y – Z

Print Print

xXBAG
Et udtryk der anvendes i GDS-systemerne til at beskrive Excess Bagage (overvægt).

XL
En statuskode i GDS-systemerne, hvor det fremgår, hvilken status en given reservation har. XL betyder “cancelled waitlist”, hvilket vil sige, at passagereren er blevet slettet fra en booking med venteliste.

XN
En statuskode i GDS-systemerne, hvor det fremgår, hvilken status en given reservation har. XN betyder “cancelled name”, hvilket vil sige, at passagererens navn er blevet slettet.

XS
En statuskode i GDS-systemerne, hvor det fremgår, hvilken status en given reservation har. XS betyder “cancelled segment”, hvilket vil sige, at det pågældende segment / strækning i bookingen er blevet slettet.

XX
En statuskode i GDS-systemerne, hvor det fremgår, hvilken status en given reservation har. XX betyder “cancelled”, hvilket vil sige, at bookingen er blevet slettet.

Yield
Er udtryk for gennemsnitlig indtægt pr. RVK (Revenue Passenger Kilometer). Yield management værktøjer er vigtige for luftfartsselskaberne for at sikre, at prissætningen og antallet af udbudte sæder indenfor hver prisklasse skaber den nødvendige indtægt til selskabet.

YQ-tillæg
Sikkerheds- og brændstoftillæg, der ofte opkræves i en flybillet som en separat andel. YQ-tillæg har været voldsomt stigende de senere år og kan i visse tilfælde udgøre op imod 50 % af den samlede flypris.

Z-time
UTC er en “forkortelse” for Coordinated Universal Time (faktisk Universal Time, Coordinated). Betegnelsen zulu stammer fra GMT (Greenwich Mean Time), der ca. siden 1950er blevet benævnt ved et Z. I forbindelse med radiokommunikation er bogstavet så blevet til “zulu”.