- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Urent flybrændstof kan true flysikkerheden

Tirsdag den 13. april 2010 var et Airbus A330-300 fly fra Cathay Pacific på vej fra Surabaya i Indonesien til Hong Kong med 309 passagerer og 13 besætningsmedlemmer om bord.

Flyet var blevet tanket i Surabaya, og på grund af urenheder i flybrændstoffet var den ene af flyets to motorer sat ud af drift, mens den anden motor kort før landingen i Hong Kongvar i drift i en fastlåst position på 70 % afmaksimal ydelse.

Det betød, at flyet måtte udsende nødopkald og efterfølgende foretage en nødlanding i Hong Kong International Airport med en fart, der var alt for høj.

Dygtige piloter forhindrede en katastrofe, men der opstod en mindre brand på grund af de overophedede bremser, mens seks hoveddæk eksploderede i forbindelse med landingen.

I alt 5 passagerer kom til skade ved landingen og den efterfølgende evakuering, en af disse alvorligt.

IATA arbejder for tyderligere retningslinjer

Hændelsen i Hong Konger et af de senere års værste eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis kvaliteten af flybrændstof ikke er i orden.

En andetnyere eksempel stammer fra Ben Gurion-lufthavnen i Tel Aviv, hvor en lang række fly den 5. maj sidste år blev beordret til at blive på landjorden, idet der var mistanke om, at der var tanket forurenet brændstof. Fly der allerede var gået på vingerne medmistanke om forurenet brændstof i tankene, blev beordret til at landepå Cypern for at får undersøgt brændstoffet ogeventuelt fåtanket med nyt brændstof.

Disse episoder har fået luftfartsselskabernes internationale sammenslutning IATA til at fokusere på, hvordan det kan sikres, at kvaliteten på flybrændstof til stadighedopretholdes.

“Det kritiske punkt er, at luftfartsselskaberne i sidste ende er ansvarlige for kvaliteten af det brændstof, der fyldes i flyets tanke. Så længe det forholder sig sådan, har vi også brug for nogle mere præcise retninglinjer for, hvad man kan forvente i forhold til kvaliteten af det leverede flybrændstof,“ siger Heman Mistry, der er direktør for området Industry Charges, Fuel and Taxation hos IATA.

I luftfartsindustrien diskuterer man åbent, hvorvidt luftfartsselskabernes egne inspektører skal have myndigheden til at kunne lukke en hel lufthavn, hvis der er mistanke om urent flybrændstof. Her understreges det, at det nationale luftfartsselskab altid har et særligt ansvar for at sikre, at kvaliteten på hjemmebasen er i orden.

Ifølge Michel Baljet, der er IATA´s Assistant Direcfor for Fuel Services skal luftfartsselskabernes egne inspektører have fuld myndighed til at stoppe fly, der er på vej til en destination, hvor der er mistanke om, at flybrændstoffet kan været forurenet.

“Visamarbejder med organisationen Airlines for America om at skabe en 24/7 tilgængelig internet-baseret brændstofportal, som skal kunne advare luftfartsselskaberne i tilfælde af uregelmæssigheder omkring kvalitet og forsyningssikkherhed.“

Det ventes, at den nye brændstofportal vil kunne være i luften omkring midten af 2012.