- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Aarhus melder sig under de regionale faner

Aarhus Lufthavn gør nu Vagar Lufthavn selskab hos de regionale europæiske flyselskabers sammenslutning.

Aarhus Lufthavn er blevet medlem i organisationen European Regions Airline Association (ERA), der repræsenterer 52 regionale europæiske flyselskaber og 143 servicevirksomheder, herunder blandt andet lufthavne.

Ifølge Aarhus Lufthavn, så vil det nye medlemskab støtte lufthavnens ruteudviklingsarbejde og derigennem få indflydelse på udbuddet af ruter fra østjydernes nærlufthavn.

”Vi er meget glade for vores optagelse i ERA, da medlemskabet støtter vores strategi om at være en stærk hjørnesten i udviklingen af luftfarten i Danmark,” forklarer David Surley, der er ruteudvikler i Aarhus Lufthavn.

Indbyrdes afhængige
I Aarhus Lufthavns optik, så er ERA den bedst kendte og mest gennemslagskraftige europæiske brancheorganisation inden for regional luftfart, særligt når det gælder behandling af spørgsmål, udfordringer og emner set ud fra et luftfartsselskabs- eller lufthavnsperspektiv.

”ERA er vigtig for den fortsatte udvikling af sikker og progressiv regional luftfart, og vi ønsker at deltage aktivt i dette fokus – og naturligvis desuden at drage nytte af de aktiviteter og det netværk, som organisationen repræsenterer,” forklarer David Surley.

Organisationen, der blev etableret i 1980, arbejder non-profit, og dens vigtigste rolle består i at synliggøre og understrege vigtigheden af regional luftfart i Europa, blandt andet via lobbyisme og kommunikationskampagner.

“Flyselskaber og lufthavne skal arbejde tæt sammen, da de tilbyder hinanden indbyrdes afhængige tjenester, og ERA er det forum, hvor de kan mødes, netværke og lære hinanden at kende samt i fællesskab medvirke til at forme europæiske regler til gavn for den regionale luftfartsbranche. Således er lufthavne som Aarhus en essentiel del af organisationen,” understreger ERA’s direktør, Simon McNamara.

Sandhed med modifikationer
Aarhus Lufthavn skriver i en pressemeddelelse, at de bliver det første danske lufthavnsmedlem. Det er dog en sandhed med modifikationer. For så længe Færøerne ikke er fuldt løsrevet fra Danmark, så må Vagar Lufthavn betegnes som en dansk lufthavn. Og her er man nemlig medlem af ERA. Lufthavnen har dansk ICAO-kode (EKVG, red.) og reguleres af den danske trafikstyrelse i henhold til danske luftfartsregler, ligesom det er danske told- og grænseregler, der gælder i Vagar-lufthavnen, hvor danske toldere og politibetjente håndhæver dansk lov.

Blandt de danske flyselskaber er Air Greenland, Atlantic Airways, Jet Time, Cimber og Danish Air Transport medlemmer af ERA.

Mens ERA favner over både flyselskaber, lufthavne og andre luftfartsaktører, så er Airline Council International Europe en ren lufthavnssammenslutning. Her er Billund Lufthavn, Roskilde Lufthavn og Københavns Lufthavn de danske medlemmer.

 

Relaterede artikler:

International hæder til dansk luftfartsdirektør

CityJet får pris for at vinde SAS-kontrakt

Erfaren ruteudvikler til Aarhus Lufthavn

Air Greenland i europæisk samarbejde