- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Amsterdam-Schiphol afviser brist i sikkerhed

Flyvesikkerhed er overalt i verden et altafgørende fokuspunkt for lufthavne, som hver især skal overholde strenge globale love og bestemmelser.

Også i Hollands største lufthavn, Amsterdam-Schiphol, som er en af Europas travleste. Det har derfor vakt interesse i flere hollandske medier, at der sidste år blev rapporteret 47 “runway incursions”, som kan bruges som en af flere parametre for en lufthavns sikkerhedsniveau.

Runway incursion er det engelske udtryk for en utilsigtet indtrængen på en bane i en lufthavn. Hermed forstår man, at et fly eller eller et andet køretøj i en lufthavn har passeret stoplinien og er kørt ind på banen og/eller har startet uden at have fået den fornødne tilladelse fra kontroltårnet.

”Vi mener, det er vigtigt at rapportere alle hændelser. Formålet er at lære af tidligere begivenheder og træffe foranstaltninger, der vil forbedre sikkerheden i fremtiden. LVNL (Nederlandenes flyvekontrol) undersøger hver rapport. Sikkerhed kommer altid først. Dag ind og dag ud har et hold af professionelle fra vores banesikkerheds-team et konstant fokus på at reducere forekomsten af runway incursions,” lyder det fra Amsterdam-Schiphol i en pressemeddelelse.

Fire typer runway incursions
Alle landingsbaner i Schiphol har siden 2011 været udstyret med Runway Incursion Alerting System Schiphol (RIASS). Systemet fungerer som et sikkerhedsnet for kontroltårnet, som modtager en advarsel, hvis der er ved at opstå en farlig situation på eller omkring lufthavnens startbaner. Hvis det er muligt og nødvendigt, gør det flyvelederen i stand til at træffe de nødvendige sikkerhedsanvisninger.

Der skelnes mellem fire forskellige kategorier af runway incursions: A, B, C og D. A-kategorien vedrører en alvorlig hændelse, hvor en kollision akkurat lige er blevet undgået. En sådan hændelse fandt senest sted i Schiphol i 2009. I kategori D er der taler om en hændelse, der ingen direkte konsekvenser har for sikkerheden på en bane i brug.

Schiphol maner til ro
I 2016 blev der således rapporteret 47 runway incursions i Amsterdam-Schiphol, og heraf hørte 36 under kategori D, mens 11 blev kategoriseret som C. Der var ingen hændelser i kategori A eller B. Tallene for 2017 er endnu ikke tilgængelige.

På trods af de mange runway incursions i Amsterdam-Schiphol understreger ledelsen, at lufthavnens passagerer altid kan rejse med ro i sindet.

”Vi har sagt det før, men gentager: Sammen med alle vores partnere arbejder vi døgnet rundt på at give vores passagerer en sikker og ubekymret flyvning. I april 2017 offentliggjorde det nederlandske sikkerhedsråd sin rapport om luftfartssikkerhed i Amsterdam Schiphol, hvori de konkluderede, at Schiphol overholder alle nationale og internationalt regulerede sikkerhedsniveauer,” skriver lufthavnen.

Til sammenligning var der i 2015 ligeledes 36 runway incursions i kategori D, mens der var fire i C og én i B. I 2014 var der kun 14 hændelser i kategori D og tre i C, mens der ingen hændelser blev rapporteret i A eller B.

 

Relaterede artikler:

Flytning af lavpristrafik fra Schiphol bliver forsinket

KLM-jumbojet kørte af banen i Amsterdam

Tre fuglekollisioner i Schiphol Lufthavn

Schiphol har succes med fuglekontrol

KLM-jumbojet afbrød start efter birdstrikes