- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Billund Lufthavn på vej mod endnu et rekordresultat

Billund Lufthavn A/S har leveret et fremragende årsregnskab. Lufthavnen tidoblede overskuddet i 2010 til 52 millioner kroner efter skat. Lufthavnens ledelse har allerede sat kursen mod et tilsvarende overskud i 2011, hvor den vestdanske lufthavn forventer at erobre markedsandele.

I sidste uge sad administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen over for betsyrelsesformand og tidligere skibsreder hos A.P. Møller-Mærsk A/S, Bjarne Hansen.

Sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer fra Billund Lufthavn A/S bestående af blandt andet flere borgmestre fra ejerkommunerne, skulle generalforsamlingen godkende årsregnskabet. Og taler vi om de økonomiske resultater, var regnskabet mere end godkendt.

Passagertallet i Billund Lufthavn steg med 11,9 % til 2.574.340 mod 2.299.835 i 2009. Og fragtmængderne i Cargo Center Billund steg med hele 35,4 % til 61.568 tons.

Sammenlagt noterede Billund Lufthavn en omsætningsfremgang på 12,5 % til 539 millioner kroner mod 479 millioner kroner året før.

Værd at vente på

Det er imidlertid bundlinjen, der er værd at hæfte sig ved. Resultatet blev et overskud på 52,2 millioner kroner, hvilket er intet mindre end en tidobling i forhold til 2009, hvor overskuddet var på 5,2 millioner kroner.

Resultatet har været kendt siden 7. marts, hvor Billund Lufthavn stik mod sædvane offentliggjorde nøgletallene for 2010 før generalforsamlingens afholdelse den 16. maj. Til gengæld er årsrapporten først offentliggjort den 23. maj – en uge efter generalforsamlingens afholdelse.

Men det hele har været værd at vente på. I sin årsberetning fremhæver ledelsen da også 2010 som “et godt år for Billund Lufthavn med både stigende omsætning og stigende passagertal. Den økonomiske recession i 2009 vendte betydeligt hurtigere end forventet for lufthavnens vedkommende, og især stigningen på rutetrafikken indikerer, at der er ved at komme gang i væksten igen.“

Ledelsen understreger, at man har fastholdt lufthavnens omkostninger på et relativt lavt niveau set i forhold til passagertallet, hvilket medvirkede til det gode økonomiske resultat.

Tal i 1.000 kroner

2007

2008

2009

2010

Nettoomsætning

446.537

498.494

478.749

538.628

Resultatet før finansielle poster

28.469

24.430

34.247

83.206

Årets resultat

253

-6.019

5.162

52.183

Egenkapital

309.444

279.494

281.784

337.705

Ansatte

659

725

682

676

Passagerer (i 1.000)

2.262

2.547

2.300

2.574

Et resultat for 2011 påniveau med 2010

Æren for det flotte resultat tilhører naturligvis alle knapt 700 medarbejdere i lufthavnen. Men det er to forskellige direktører, der har sat deres respektive aftryk på årets resultat.Kjeld Zacho Jørgensen tiltrådte den 15. juni som ny administerende direktør efter Jørgen Krab Jørgensen, der valgte at fratræde efter eget ønske efter at have stået i spidsen for Billund Lufthavn i13 år.

Den tidligere direktør Jørgen Krab Jørgensen havde således “lagt bolden til rette“ for sin efterfølger. Der har de senere år været investeret i nye check-in systemer, automater m.v, der med øget selvbetjening kunne sikre en øget passagergennemstrømning uden at øge ressourcerne. Samtidig blev der i 2009 foretaget en tilpasning af medarbejderantallet, hvorved omkring 60 – 70 stillinger blever nedlagt.

Derfor bliver det spændende at følge, hvordan Kjeld Zacho Jørgensen kan fastholde og øge den vækstkurve, som Billund Lufthavn allerede i 2009 tog afsæt til.

For 2011 vurderer ledelsen, at luftfartsselskaberne fortsat står over for store udfordringer, men at de seneste måneders tal tyder på, at der er bedringer på vej både i form af bedre belægningsprocenter og bedre indtjening.

Og da Billund Lufthavn har et godt miks af netværkstrafik, lavpristrafik og chartertrafik anser ledelsen lufthavnen for at være så konkurrencedygtig, at man vil erobre markedsandele fra konkurrenterne i 2011.

Samlet set forventer Billund Lufthavn derfor en mindre stigning i trafikken og et resultat for 2011 på niveau med 2010.