- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Første SAS-overskud siden 2007

Et nettoresultat på 179 mio. svenske kroner var, hvad SAS kunne få ud af det første regnskabsår efter nærdødsoplevelsen i november måned sidste år.

Dermed markerer det afslutningen på en epoke på 1.766 dage, hvor SAS fra 1. januar 2008 til 31. oktober 2012 tabte samlet 14,2 mia. svenske kroner. Det svarer til et tab på hele 8 mio. svenske kroner om dagen i den næsten fem år lange periode.

Regnskabsåret 1. november 2012 til 31. oktober 2013 bliver således det første med overskud siden 2007, omend et nettoresultat på 179 mio. svenske kroner ikke ligefrem er prangende.

Omsætningen blev på 42,2 mia. svenske kroner, hvilket var en beskeden tilbagegang på 0,5 procent i forhold til samme periode året før. Til gengæld steg trafikken med 3,8 procent gennem regnskabsåret.

Mørke skyer i horisonten
Selvom resultatet blev et beskedent plus, er der bestemt ingen grund til at hvile på laurbærrene. Et udsædvanligt hårdt markedspres bekymrer det skandinaviske flyselskab. En øget kapacitet på 10 procent i det nordiske marked presser billetpriserne, men indtil videre har SAS klaret sig igennem med effekten fra besparelsesprogrammet.

I det indeværende 2013/14 regnskabsår regner SAS med at hente 1,2 mia. svenske kroner fra den omfattende omstrukturering, der blev sat i gang sidste år. Såfremt alle andre eksterne faktorer ikke påvirker SAS ugunstigt, vil det også betyde et positivt driftsresultat ved præsentationen af næste årsregnskab.

Men SAS understreger samtidig, at de finansielle mål, som man havde sat sig for 2014/15, tidligst vil blive indfriet i 2015/16 på grund af de stærkt forringede markedsvilkår.