- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Fremtidens flybrændstof skal laves på affald

Der er behov for at reducere den menneskeskabte CO2-udledning og dermed dæmpe den globale opvarmning af hensyn til klimaet på Moder Jord. På den anden side bliver vi stadig flere og flere. Og stadig flere mennesker i lande som Kina, Indien og det øvrige Asien får flere og flere penge mellem hænderne. Det betyder at flytrafikken stiger og dermed også CO2-udledningerne fra flyene.

Derfor er der brug for at ”tænke ud af boksen”. Og en af måderne til at løse den gordiske knude på, kunne være ved at lave flybrændstof ud af affald.

Det var en af de ideer, der kom på bordet, da repræsentanter for danske og internationale virksomheder og forskningsinstitutioner torsdag havde sat hinanden stævne i Københavns Lufthavn til en debat om bæredygtig luftfart.

I dag fremstilles biobrændstof ofte af såkaldt anden generations biomasse. Det er tørstofholdige restprodukter fra landbruget og skovbruget som halm, træ og organisk affald. Men det er langt fra tilstrækkeligt til at dække det stigende behov for at anvende biobrændstof til blandt andet transport og energiproduktion.

”Behovet for biobrændstof er så stort, at det er nødvendigt også at se på mulighederne i affald,” understregede Per Møller, projektkoordinator i den såkaldte Biobrændstof-klynge af virksomheder i Kalundborg.

Med virksomheder som Novozymes, Statoil og DONG Energy i spidsen arbejder en lang række virksomheder og Kalundborg Kommune sammen om at udvikle nye måder at producere biobrændsel på. Og her er affald på tapetet. Det samme er spildevand.

”Næste år indvier Kalundborg Kommune et helt nyt rensningsanlæg, hvor vi ved hjælp af alger vil kunne producere biobrændsel,” fortalte Per Møller forsamlingen, der blandt andet talte repræsentanter for både Boeing og Airbus.

Kalundborg Kommune samarbejder med Haldor Topsøe og SAS om at producere biobrændsel ved hjælp af alger og spildevand.

Fælles nordisk indsats
Hos SAS har man taget initiativ til at samle alle de væsentligste aktører i nordisk luftfart for at gøre en fælles koordineret indsats for miljøet.

”Målet er at 10 procent af det flybrændstof, der bruges i de nordiske lufthavne i år 2020, skal komme fra bæredygtige energikilder,” forklarede SAS’ miljøchef, Martin Porsgaard.

En række nordiske luftfartsselskaber og lufthavne deltager i initiativet sammen med blandt andet flyproducenterne Airbus og Boeing samt den svenske motorproducent Volvo Aero.