- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Heathrow-planer koster minister jobbet

Den britiske handelsminister træder tilbage før afstemning i parlamentet om udvidelse af London Heathrow med en tredje landingsbane.

Planerne om at udvide London Heathrow-lufthavnen med en tredje landingsbane møder stor modstand i lokalområdet.

Dele af de nærliggende landsbyer Harmondsworth og Sipson, vil blive jævnet med jorden for at gøre plads til den nye landingsbane nord for de to eksisterende baner i Heathrow, og samtidig vil udvidelsen medføre øgede støjgener for beboere i området.

Den konservative britiske regering går ind for udvidelsen, men de konservative politikere, som er valgt i valgkredse omkring Heathrow er kommet i et dilemma, da hovedparten af deres vælgergrundlag er imod planerne.

Det fik torsdag den britiske handelsminister, Greg Hands, som er valgt i Chelsea og Fulham i det vestlige London, til at trække sig som minister. Det sker forud en planlagt afstemning den 25. juni i det britiske parlament om udvidelsesplanerne.

“Da regeringen vil gennemgøre afstemningen mandag den 25. juni, betyder det, at jeg går ud af regeringen,” skrev Greg Hands på Twitter.

Vil Boris Johnson trække sig?
Den britiske regering ser ud til at have flertal for udvidelsesplanerne, men oppositionspartiet Labour officielt er imod. Labour-medlemmerne kan dog – i modsætning til de konservative parlamentsmedlemmer – frit vælge, om de vil stemme for eller imod.

Handelsministerens pludselige fratrædelse får britiske medier til at spekulere i, om den britiske udenrigsminister Boris Johnson også vil træde ud af regeringen. Boris Johnson, der er tidligere borgmester i London, er imod udvidelsesplanerne og har tidligere sagt, at han ville “lægge sig foran bulldozere” for at stoppe den tredje Heathrow-bane.

Den britiske regerings kabinet godkendte for to uger siden planerne om en udvidelse af Heathrow – et projekt, der har været diskuteret i næsten 20 år. Kabinettet består af premierministeren og regerings vigtigste ministre.

Fra 85 til 130 millioner passagerer
Heathrow udnytter i dag stort set sin kapacitet på 85,5 millioner passagerer om året. Med en tredje landingsbane vil kapaciteten vokse til op mod 130 millioner passagerer om året.

Regeringen har tidligere meddelt, at ejerne af de huse i området, som vil blive nedrevet for at give plads til landingsbanen, vil få en kompensation på op til 125 procent af husenes værdi. Andre beboere i området, som vil blive generet af projektet, vil ligeledes få udbetalt en kompensation.

Den nye landingsbane vil kunne stå færdig i 2026. Anlægsudgifterne løber ifølge regeringen op i 14 milliarder pund (svarende til 119 milliarder kroner), og projektet skal finansieres af private investorer.

Relaterede artikler:

Grønt lys til tredje landingsbane i Heathrow

Flyselskaber advarer mod Heathrows priser

IAGs topchef kræver mere kontrol med Heathrow