- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Hovedstadens Beredskab vil ikke hjælpe i CPH

På et bestyrelsesmøde den 12. oktober i Hovedstadens Beredskab er behovet for assistance i Tårnby Kommune det øverste punkt på agendaen.

En strid mellem Tårnby Kommune og Hovedstadens Beredskab vil nemlig komme til at betyde, at Hovedstadens Beredskab ikke længere vil være en del af beredskabet i tilfældet af flystyrt ved lufthavnen i Kastrup eller ved ulykker på Øresundsforbindelsen.

Det handler i bund og grund om penge, da Tårnby Kommune har besluttet ikke at indgå i Hovedstadens Beredskab, og derfor vil Tårnby Kommune modtage en årlig faktura på 12 mio. kroner for lufthavns- og broberedskabet. Et beløb som Tårnby Kommune ikke har ønsket at betale, hvorfor Københavns Lufthavn, der ligger i Tårnby Kommune, er kommet i klemme i denne strid.

På bestyrelsesmødet den 12. oktober vil Hovedstadens Beredskab søge opbakning til, at man orienterer politiet, regionen og lufthavnen om Tårnby Kommunes beslutning, der betyder, at Hovedstadens Beredskab trækker sig ud af planen for alarmering i Københavns Lufthavn. Herudover henviser Hovedstadens Beredskab til, at efter §2 stk. 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, skal det kommunale beredskab identificere og analyse lokale risici, som skal lægges til grund for dimensionering af beredskabet. Et flystyrt i og omkring Københavns Lufthavn vil efter Hovedstadens Beredskabs opfattelse være omfattet af denne bestemmelse.

Kun “tredje bølge” indsats
Hos Københavns Lufthavn tager man situationen med ophøjet ro, da Tårnby Brandvæsen, der er brandmyndighed i Tårnby Kommune, er ansvarlig for beredskabet uden for lufthavnen.

“Der er ingen, der skal være bekymret for beredskabet i tilfælde af et flystyrt. Vi har i lufthavnen to brandstationer med en meget lav responstid, og i tilfælde af flyulykker skal lufthavnen selv levere. Det vil være tilstrækkeligt i alle flyulukker,” sig pressechef Kasper Hyllested fra Københavns Lufthavn til CHECK-IN.dk.

Pressechefen forklarer, at Hovedstadens Beredskab i forbindelse med en eventuel ulykke vil være en del af den såkaldte “tredje bølge”, hvilket vil sige at køre eventuelle skadede personer til hospitaler og skadestuer.

“Vi har en klar forventning om, at Tårnby Brandvæsen har styr på det, som man skal have styr på,” understreger pressechefen.

Hovedstadens Beredskab er en sammenlægning af brandvæsenerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner.

Relaterede artikler:

CPH lægger stort beslag på Tårnby Brandvæsen