- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Lufthansa kæmper med underskud i Europa

Lufthansa taber millioner på selskabets europæiske flyvninger. Det tyske luftfartsselskab skærer i omkostningerne og indsætter mindre fly for at genskabe profitabiliteten i Europa. Men milliardudgifter til EUs CO2-kvotesystem fra næste år vil formindske konkurrenceevnen.

Et vækstsvagt europæisk marked og fremadstormende mellemøstlige luftfartsselskaber, dersætter sig på størstedelen af den fremtidige vækst.

Det er skrækscenariet for flere af de gamle europæiske netværksselskaber, ogtyske Lufthansa er ingen undtagelse, netop som man kæmper med at genoprette profitabiliteten i sine europæiske operationer.

Det kom frem på den årlige forsamling i IATA i Singapore, hvorLufthansas topchef, Christoph Franz, erkendte, at Lufthansa taber penge på sine europæiske ruter. Det skriver Air Transport World.

“Vores europæiske netværk er tabsgivende og vi håber at kunne ændre dette så hurtigt som overhovedet muligt, “ sagde CEOChristoph Franz, der erkendte at der var tale om et større milliontab i euro for første kvartal 2011.

Det præcise tab for Europa kendes ikke, men Lufthansa koncernen fik i 1. kvartal 2011 et samlet driftsunderskud på 227 millioner euro, svarende til 1.693 millioner danske kroner.

I årets første kvartal øgede Lufthansa ellers omsætningen med knap 12 % til omkring 48 milliarder danske kroner.

Selskabet har udvidet sin kapacitet primært via flådefornyelse, men har ikke været i stand til at øge salget tilsvarende. Lufthansa er derfor ved at gennemføre en række effektiviseringer, der skal nedbringe omkostningerne og gøre selskabets europæiske ruter mere konkurrencedytige.

Det skerblandt andet ved at udskifte større fly med mindre 50-sæders regional jets på flere europæiske ruter. Et andet udslag af spareplanen er nedlukningen af det italienske datterselskab Lufthansa Italia fra efteråret.

Ifølge CEO hos Lufthansa, Christoph Franz, er passagerantallet generelt stigende, men målet er naturligvis at alle forretningsenheder, herunder ikke mindst de europæiske ruter, skal være overskudsgivende.

Lufthansa er også presset af den nye tyske miljø-skat på luftfart, hvor omkostningerne ikke umiddelbart kan sendes videre til de flyrejsende da priskonkurrencen er for skarp.

Og ikke mindst frygter Lufthansas topchef, at de nye regler for den europæiske luftfart vedrørende EUsEmissions Trading Scheme (ETS), vil gøre det endnu sværere for de europæiske luftfartsselskaber at klare sig mod blandt andet de mellemøstlige selskaber.

Lufthansa skal sammen med flere andre europæiske luftfartsselskaberfra 1. januar 2012 indgå i EUs eksisterende CO2-kvotehandelssystem for atreducere luftfartens udledning af drivhusgasser.Det betyder ekstra omkostninger, og dermed en risiko for, at andre luftfartsselskaber vil flyve forbi Europa i trafikken mellem USA og Asien.

Koncernchefen anslår samtidig, at det nye system vil påføre Lufthansa administrative omkostninger hvert år på150-350 millionereuro eller helt op imod 2,6 milliarder kroner.