- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Private investorer på vej ind i Aarhus Lufthavn

Det var Aarhus Stiftstidende, der forleden kunne fortælle historien om, at private investorer kan være på vej ind i den kommunalt ejede lufthavn på Djursland. Ifølge avisens oplysninger skal Aarhus Byråd 20. marts tage stilling til, om en del af aktierne – angiveligt omkring 30 procent – i lufthavnen skal sælges til to private investorer.

Den ene af de private investorer er efter avisens oplysninger erhvervsmanden Jens Stausholm fra Aarhus-virksomheden JS Danmark. Stausholm sad i lufthavnens bestyrelse frem til 22. januar, hvor han trådte ud – sandsynligvis for ikke at komme i habilitetsproblemer i de igangværende forhandlinger om et salg. Den anden investor skulle også komme fra det aarhusianske erhvervsliv.

Kommunal kapitalindsprøjtning
Idéen med at tage private investorer ind i Aarhus Lufthavn falder fint i tråd med den udmelding, som Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard kom med i sensommeren 2017, da de århusianske socialdemokrater foreslog en kapitalindsprøjtning på 75 millioner kommunale kroner, så lufthavnen kunne blive kommercielt bæredygtig – og på sigt også kunne sælges.

Hverken borgmesteren eller de to potentielle, private investorer har ønsket at kommentere spekulationerne i Aarhus Stiftstidende.

Stærkere kommercielt fokus
Aarhus Lufthavn har gennem de seneste år tiltrukket en del nye ruter, men begrebet ’kommercielt bæredygtig’ omfatter sandsynligvis andet og mere end en yderligere styrkelse af ruteudviklingsarbejdet.

Der er tale om et ønske om et generelt stærkere kommercielt fokus på at udvikle forretningsmulighederne i og omkring lufthavnen for på den måde at gøre lufthavnen mere attraktiv overfor flyselskaberne. Det drejer sig for eksempel om at styrke de kommercielle tilbud i lufthavnen, parkering, fragt og ejendomsudvikling.

Afhænger af værdiansættelse
Ifølge Aarhus Stiftstidende kan der være tale om et salg af 30 procent af aktierne i lufthavnen, men det endelige omfang afhænger af værdiansættelsen af aktierne.

Aarhus Kommune ejer i dag 90,02 procent af aktierne i Aarhus Airport A/S, mens de to kommuner på Djursland, Norddjurs og Syddjurs, hver ejer 4,99 procent af aktierne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Aarhus Lufthavns bestyrelsesformand, Torben Boldsen, der er bortrejst, men efter hvad CHECK-IN.dk erfarer, er hovedtrækkene i Aarhus Stiftstidendes historie korrekt.

 

Relaterede artikler:

SAS: Tror på marked i Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune får fuld kontrol over lufthavn

Glæde over afklaring i aarhusiansk lufthavnssaga