- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Ryanair redder 2012 for Billund Lufthavn

Billund Lufthavn har år til dato haft en fremgang på blot 20.461 passagerer, hvilket svarer til 0,8 procent. Det er dog Ryanair, der har sikret, at den jyske lufthavn ikke i stedet havde haft et passagertab på over 100.000.

Udenrigsrutetrafikken har i 2012 været i konstant udvikling i Billund Lufthavn. I november måned rejste 112.075 udenrigspassagerer gennem terminalen, hvilket er 4.959 flere end samme måned året før og en vækst på 4,6 procent.

Samme tendens kan man opleve år til dato, da Billund Lufthavn i årets første 11 måneder tog imod 1.544.072 udenrigspassagerer mod 1.495.800 i samme periode året før. Her er den samlede akkumulerede fremgang dog på blot 3,2 procent.

Ser man på det samlede passagertal fra januar til og med november og indregner segmenterne indenrigs og charter, så havde lufthavnen 2.583.518 passagerer mod 2.563.057 i samme periode året før, hvilket er en svag fremgang på 0,8 procent baseret på 20.461 passagerer.

130.000 flere Ryanair-passagerer
Men Billund Lufthavn kan i høj grad takke Ryanair for, at året 2012 ikke betød negativ vækst. Cimber Sterlings konkurs kostedeomkring 50.000 indenrigspassagerersamt et sekscifret antal udenrigspassagerer.

Ryanair har alene i perioden fra ultimo marts frem til udgangen af oktober måned leveret samlet 130.000 nye passagerer til Billund Lufthavn, hvoraf lidt mere end 90.000 stammer fra de seks nye ruter, som lufthavnen åbnede i løbet af året. Det viser de seneste tal fra Trafikstyrelsen.Havde Ryanair ikke valgt at opgradere aktiviteterne i Billund, havde der været et tab på op imod 110.000 passagerer og en tilbagegang på over 4 procent.

Billund Lufthavn kan dog også glæde sig over, at KLM har øget trafikken mellem Billund og Amsterdam i løbet af året, ligesom Turkish Airlines i juli måned etablerede en rute til Istanbul med tre ugentlige afgange. Herudover har Sun-Air of Scandinavia på vegne af British Airways samlet op efter flere af Cimber Sterlings regionale afgange. Endelig har SAS genetableret indenrigsruten til København samt etableret sig på ruten mellem Billund og Oslo.

“Det er klart at selskaber som Ryanair, Sun-Air og KLM har været med til at sikre, at der bliver tale om en passagervækst i 2012, på trods af Cimber Sterlings konkurs. Derudover har Ryanair jo været med til at sætte en række nye destinationer på rutekortet fra Billund. Når der ved udgangen af november måned er en samlet vækst på ca. 20.000 passagerer, viser det betydningen af, at andre selskaber kan tage over, når der sker ændringer i markedet,“ siger administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen fra Billund Lufthavn.