- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

SAS: Totalprisen er afgørende

SAS afviser kritikken af flyselskabets vedvarende høje brøndstoftillæg. Det er totalprisen, der er afgørende, siger flyselskabet, der mener at markedskræfterne i sidste ende regulerer, om SAS-priserne er for høje.

SAS har gennem tiden modtaget kritik af selskabets brændstoftillæg, da kunderne ikke altid er af den opfattelse, at tillægget alene kompenserer for høje brændstofpriser.

Som CHECK-IN.dk skrev i sidste uge, har SAS i 43 måneder i træk fra april 2012 frem til november 2015 haft brændstoftillægget uændret, selvom oliepriserne var faldet dramatisk.

SAS mener, at debatten om brændstoftillæg er forfejlet, og at det i stedet handler om, hvad kunderne i sidste ende betaler for flybilletten.

“At have en prismodel, der inkluderer et brændstoftillæg er en standard i branchen for de fleste netværksflyselskaber. For SAS betyder det, at vi med prismodellen kan visualisere vores brændstofomkostninger samtidig med, at det forenkler salget af billetter, når der indgår andre flyselskaber, eksempelvis gennem Star Alliance,“ siger Tobias Jönsson, direktør for SAS Revenue Management, til CHECK-IN.dk.

Totalpris i forhold til produktværdi er afgørende
SAS er ikke enig i, at kunderne ofte fokuserer på brændstoftillægget, som i nogle situationer kan være højere end selve grundprisen på flybilletten.

“Det er vores opfattelse, at de fleste kunder i højere grad fokuserer på totalprisen end de specifikke priselementer og afgifterne. Totalprisen til kunderne er en kombination af udbud og efterspørgsel for vores produkt på ethvert tidspunkt. Yielden har været faldende hos SAS gennem de seneste måneder, hvilket viser, at det er blevet billigere for kunderne at rejse med SAS, selv inden brændstoftillægget blev sænket i november,“ fastslår Tobias Jönsson.

Flere erhvervskunder har dog gennem tiden givet udtryk for, at SAS gennem brændstoftillægget havde adgang til en automatisk prisskrue, som man kunne dreje på efter forgodtbefindende. Kritikken er blandt andet kommet fra den internationale pumpegigant Grundfos.

“Det er rigtigt, at SAS kan regulere brændstoftillægget, men denne regulering balancerer i fohold til SAS´ faktiske brændstofomkostninger, og det er i sidste ende totalprisen i forhold til produktværdi, som afgør om kunden vælger at rejse med SAS eller ej,“ mener SAS-direktøren.

Ingen rabat på brændstoftillæg
Kritikken fra erhvervskunderne er ikke alene gået på, at SAS har adgang til en automatisk prisskrue. Flere af storkunderne får rabat på billetprisen og ikke på brændstoftillægget, og med faldende grundpriser og høje brændstoftillæg, er den årlige rabat til de store kunder blevet mindre.

“Modellen med brændstoftillæg er grundlaget for forhandlingerne med vores storkunder, hvilket indebærer, at de rabatter der ydes, forhandles på baggrund af dette forhold. Det er også industristandard at basere rabatterne på nettopriser eksklusive brændstoftillæg. Herudover er det heller ikke udsædvanligt, at man i lighed med andre brancher med kontrakter, regulerer priserne, når vigtige råvarepriser ændrer sig markant,“ understreger Tobias Jönsson.

Det er ikke alle storkunderne, der er helt enig i dette synspunkt. Lederen af Grundfos´ rejseafdeling, Nomi Kustosz Andersen, har tidligere været ude med riven i forhold til brændstoftillæg hos SAS.

“Hos Grundfos har vi en fast pris hos vores taxaselskaber for kørsel til og fra lufthavnene. Selvom det skulle blive dyrere at tanke diesel som følge af stigende oliepriser, får vi ingen ekstra regninger fra taxaselskaberne. Her burde luftfartsselskaberne måske kunne lære noget?,“ har Nomi Kustosz Andersen tidligere sagt til CHECK-IN.dk.