- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Tysk afrejseskat kan flytte passagerer til danske lufthavne

Den tyske regerings forslag om at indøre en såkaldt miljøskat på tysk passagerluftfart kan i yderste konsekvens flytte tyske passagerer til lufthavnene i Sønderborg og Billund. Den foreslåede miljøskat skal indbringe 1 mia € (ca. 7,5 mia. kr.) årligt for at være med til at dække hullet i det tyske statsbudget.

På trods af kraftige reaktioner fraluftfartsorganisationerne IATA, AEA og ELFAAvalgte de hollandske myndigheder den 1. juli 2008 at indføre en såkaldt miljøafgift, der blev pålagt alle flyvninger fra hollandske lufthavne.

Den hollandske afgift forventede man ville indbringe ca. € 350 mio. (ca. 2,5 mia. kr.) årligt i den hollandske statskasse. Men allerede i slutningen af marts måned 2009 måtte den hollandske regering fjerne afgiften igen, da den ikke virkede efter hensigten. Det var bl.a. også en række tilfælde, hvor hollandske rejsende i grænsområderne til Belgien og Tyskland valgte at rejse fra nabolandenes lufthavne fremfor at betale op til næsten 350 kr. pr. person ved eksempelvis interkontinentale flyvninger fra Holland

Men nu er netop Tyskland på banen med et tilsvarende forslag. Den tyske forbundskansler Angela Merkels regering har i sidste uge fremsat et meget omdiskuteret forslag om at pålægge tysk passagerluftfarten miljøskat, der samlet skal indbringe ca. 1 mia. € (ca. 7,5 mia. kr.) årligt til den tyske statskasse.

Luftfartsorganisationerne er allerede på banen med voldsom kritik af forslaget og henviser bl.a. til den hollandske model, der blev trukket tilbage igen kunfå måneder efter at den blev indført. Det forventes at miljøskatten vil betyde, at prisen på hver flybillet med afrejse fra Tyskland vil stige med ca. 10 – 15 € (ca. 75 – 110 kr.).

De syddanske lufthavne i Sønderborg og Billund kan muligvis fåfordel af de ændringer i rejsemønstret, som miljøskatten forventes at give, hvis den mod forventning bliver vedtaget. Lufthavnene i Sønderborg og Billund har allerede i dag en pæn mængde tyske passagerer, der er bosat i Nordschleswig. Dette antal forventes at stige, hvis miljøskatten bliver en realitet.

Det viser i hvert fald de tilsvarende erfaringer fra Holland-eksemplet. Her mistede de hollanske lufthavne allerede i de to første måneder efter miljøskattens indførelse omkring 50.000 passagerer.

Men skal dog nok ikke forvente, at dansklufthavne vil stå forrest med store markedsføringskampagner for at trække tyske passagerer over den dansk-tyske grænse. Lufthavne og luftfartsselskaber på tværs af grænsernehar et generelt skæbnefællesskab indenfor luftfartsindustrien, og aktørerne har en fælles interesse itil enhver tid at forsøge atforhindre alle nationale ellerinternationale tiltag, der kan virke hæmmende på efterspørgslen efter flyrejser.