- CHECK-IN.dk - https://check-in.dk -

Billund Lufthavn: Klimabidrag må ikke blive for højt

Billund Lufthavn er tilfreds med BDL´s udspil om et frivilligt klimabidrag på mellem 20 og 30 kroner per passager, men advarer imod at bidraget bliver for højt.

Hvis et eller andet synes uundgåeligt, kan man vælge at gå i skjul og vente på, at det kommer, eller også kan man gå i offensiven for at afbøde virkningerne af det.

Det synes at være strategien for medlemmerne af Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) efter offentliggørelsen af forslaget om et frivilligt klimabidrag, der skal indbringe et årligt provenu på mellem 250 og 300 millioner kroner til en særlig klimafond. Alternativet kan være et forslag fra regeringen om en klimaafgift, der kan koste luftfartsbranchen meget mere.

Her understreger Billund Lufthavn, der er Danmarks næststørste lufthavn med op imod fire millioner årlige passagerer, at bidraget skal være afbalanceret, så det ikke hæmmer væksten for turisme eller erhvervsliv.

“Klimabidraget skal give flyselskaberne et incitament for at understøtte den grønne omstilling, men det må ikke blive for højt. Hvis afgifterne ikke bliver nøje afbalanceret, kan det have en negativ virkning, da flere af flyselskaberne potentielt vil stoppe deres ruter fra Danmark og åbne nye ruter fra andre lande. Dermed bliver CO2’en ikke mindsket, men flyttet fra et sted til et andet,” siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Tvunget til at købe aflad
I modsætning til Københavns Lufthavn er Billund Lufthavn endnu ikke CO2-neutral. Det hænger blandt andet sammen med, at CPH kun selv kan påvirke syv procent af CO2-udledningen, da resten tilhører flyselskaberne og lufthavnens samarbejdspartnere i form af handlingselskaber, butikker og restauranter.

I Billund Lufthavn har man ikke samme outsourcing-strategi som i Københavns Lufthavn, så derfor er arbejdet med at gøre lufthavnen CO2-neutral i 2020 noget større. Derfor bliver den jyske lufthavn også nødt til at klimakompensere i et vist omfang.

“Vi er CO2-neutrale i 2020. Vi kan selvfølgelig ikke reducere alt vores CO2-udledning med det samme, derfor reducerer vi det, vi kan og køber aflad ved blandt andet at købe skov for resten. Rejsen mod en grønnere verden skal jo starte et sted, og vi arbejder med at blive CO2-neutrale, så vi i fremtiden ikke skal købe aflad,” siger Jan Hessellund.

Tog som supplement til biler
Til gengæld ønsker Billund Lufthavn at flytte diskussionen over til et andet område, der i stedet handler om den kollektive trafikbetjening af lufthavnen. Her har lufthavnen gennem mange år efterlyst en jernbaneforbindelse, da den store biltrafik til og fra lufthavnen også er med til at påvirke klimaet, selvom det ikke er noget som lufthavnen isoleret set skal stå til regnskab for.

I Billund Lufthavn findes blandt andet Danmarks største parkeringsområde med 13.000 parkeringspladser, og det er ifølge lufthavnen med til at illustrere, at der er massiv biltrafik til og fra den jyske lufthavn.

“50 procent af alle passagererne i Billund Lufthavn bliver bragt til og hentet fra lufthavnen. Det giver en dobbelt køretur hver vej. På baggrund af Banedanmarks prognose for banen til Billund har vi regnet ud, at den ville kunne spare over 17 millioner kørte kilometer på de vestdanske veje om året,” understreger lufthavnsdirektøren.

 

Relaterede artikler:

Norwegian: Dem der forurener mest skal betale mere

Branchedirektør: Vigtigt at penge går til grøn omstilling

Dansk Luftfart foreslår klimabidrag på flybilletter