Aalborg Lufthavn trodser krisen

Den nordjyske lufthavn kan melde om fremgang i indenrigstrafikken i forhold til sidste år, når tallene er korrigeret for Påsken.

Midt i mellem strømmen af nyheder om konstant tilbagegang for lufthavne og luftfartsselskaber, dukker en positiv historie op fra den nordjyske lufthavn ved Aalborg.

Aalborg Lufthavn har netop præsenteret sine trafiktal fra april måned, som isoleret set godt nok viser en tilbagegang på indenrigsruten til København, men betydelig fremgang for udenrigs- og charterruterne.

Korrigeres i stedet for forskydningen p.g.a. Påsken ved at vurdere tallene for marts og april måned samlet, giver det et andet billede. Her viser tallene i stedet, at Aalborg Lufthavn i årets tredje og fjerde måned samlet havde en fremgang på 1,3 % på indenrigstrafikken. Det svarer til knapt 2.000 passagerer.

Aalborg Lufthavn

Aalborg Lufthavn trodser krisen

På udenrigstrafikken er der derimod en samlet tilbagegang på 18,7 %, hvilket repræsenterer ca. 2.800 passagerer. Her skal det dog nævnes, at Norwegians rute til London først startede den 30. marts, mens ruten til Málaga fik sin opstart i begyndelsen af april måned. Cimber Sterlings rute til Málaga startede dog tilbage i februar måned.

Samlet set kan lufthavnen notere sig en tilbagegang på ca. 1 % for de to forårsmåneder, hvilket er meget flot i betragtning af, at kollegerne mod syd i henholdsvis Aarhus og Billund har tocifrede negative vækstrater.

Ruten mellem Aalborg og København er Danmarks største indenrigsrute, der trafikeres af SAS, Cimber Sterling og Norwegian i skarp konkurrence. Kilder i branchen vurderer, at SAS har ca. 60 % af trafikken, mens Cimber Sterling og Norwegian deler den resterende del.