Arbejdsmarkedets parter træder ind i Luftfartsrådet

Rådet for Dansk Luftfart er blevet et permanent forum og udvidet med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Det reviderede luftfartsråd holdt sit første møde i sidste uge under ledelse af transportministeren.

Under den tidligere regering tog daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) initiativ til at etablere Rådet for Dansk Luftfart, som var en fusion af Luftfartsrådet og Dialogforum forLufthavne.

Hensigten var, at rådet skulle mødes to gange årligt under ledelse af transportministeren, der derigennem kunne sikre sig én platform til en direkte dialog med luftfartsbranchen.

Den nuværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S) har videreført idéen og har samtidig taget initiativ til at inkludere repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Det betyder, at Rådet for Dansk Luftfart nu har repræsentanter for Fagligt Fælles Forbund (3F), Cabin Union Denmark (CUD), Danish Airline Pilot Association (DALPA), Flyvebranchens Personale Union (FPU), Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), Aircraft Owners and Pilot Association (AOPA) samt Forbrugerrådet.

HIdtil har der i udvalgets arbejde været fokuseret på security-regler og informationsstrategi. Men med inkluderingen af arbejdsmarkedets parter er man tilsyneladende klar til i større omfang at sættes fokus på arbejdsbetingelserne for piloter og kabinepersonale hos flyselskaberne.

“Rådet for Luftfart kan komme med anbefalinger vedrørende aktuelle luftfartspolitiske spørgsmål, så vi kan sikre en et effektivt og konkurrencedygtigt luftfartserhverv under hensyntagen til passagerer og ansatte,“ udtalte transportminister Henrik Dam Kristensen (S) i forbindelse med udvalgets møde i sidste uge.

Vanskeligt at opnå fuld enighed
Det reviderede luftfartsråd har repræsentanter for såvel flyselskaber, lufthavne samt nu også arbejdstager – og forbrugerorganisationer. Dermeder der på forhånd lagt op til nogle drøftelser og udveksling af synspunkter, der står i hver sin ende af skalaen.

“Det er afgørende for mig, at det er branchen, forbrugerrepræsentanter og de faglige organisationer, der selv kommer med bud på løsninger, også selvom der er tale om et område med mange modsatrettede interesser, hvor der godt kan være temaer, det vil være vanskeligt at nå til fuld enighed om,“ mener transportministeren.

I henhold til forretningsordenen er følgende fast repræsenteret i udvalget:

 • Transportministeren
 • 1 repræsentant for Billund Lufthavn
 • 1 repræsentant for Esbjerg Lufthavn
 • 1 repræsentant for Karup Luftfavn
 • 1 repræsentant for Københavns Lufthavne
 • 1 repræsentant for Odense Lufthavn
 • 1 repræsentant for Sønderborg Lufthavn
 • 1 repræsentant for Aalborg Lufthavn
 • 1 repræsentant for Aarhus Lufthavn
 • 1 repræsentant for Erhvervsflyvningens Sammenslutning
 • 1 repræsentant for Brancheforeningen Dansk Luftfart
 • 1 repræsentant for SAS
 • 1 repræsentant for danske selskaber, der driver ruteflyvning med store fly
 • 1 repræsentant for danske selskaber, der driver ruteflyvning med mindre fly
 • 1 repræsentant for de danske charterselskaber
 • 1 repræsentant for de danske selskaber, der driver forskellige former for erhvervsmæssig lufttransport med mindre fly.
 • 1 repræsentant for den danske luftfragtsbranche
 • 1 repræsentant fra forbrugerrådet
 • 1 repræsentant fra Fagligt Fælles Forbund
 • 1 repræsentant fra Cabin Union Denmark
 • 1 repræsentant fra Danish Airline Pilots Association
 • 1 repræsentant fra Flyvebranchens Personale Union
 • 1 repræsentant fra kongelig Dansk Aeroklub
 • 1 repræsentant fra Aircraft Owners and Pilots Association
 • 1 repræsentant fra Transportministeriets departement
 • Trafikstyrelsens direktør
 • Naviairs direktør

Bornholms Lufthavn har ikke sæde i udvalget, da lufthavnen er statsejet og dermed repræsenteret gennem Trafikstyrelsens direktør.

Udover de faste medlemmer af Rådet for Luftfart har transportministeren mulighed for at invitere yderligere relevante interesse og faglige eksperter til at deltage i møderne.