Askeskyen stoppede fremgangen – undtaget i Sønderjylland

Fremgangen i de vestdanske lufthavne i Aalborg, Århus og Billund blev effektivt stoppet af den islandske vulkanaske-sky. Hårdest gik det ud over lufthavnene i Århus og Billund. Aalborg har et beskedent fald, mens Sønderborg Lufthavn går frem i april måned.

April måned 2010 glemmer man sent i en lang række lufthavne over det meste af Europa. Heller ikke i de vestdanske lufthavne, der alle fik brudt en positiv vækstkurve p.g.a. askekrisen, der holdt luftrummet lukket i op til en uge.

Aarhus Lufthavn blev tilsyneladende hårdest ramt. Her mistede man næsten 10.000 passagerer i forhold til samme måned året før, hvilket svarer til en nedgang på 21,5 %.

I øjeblikket følger man spændt trafikudviklingen i Aarhus Lufthavn og man ser positive tegn på, at trafikken har rettet sig igen. “I så tilfælde vil askeskyen gå over i historien som en dyr og uvelkommen oplevelse for Aarhus Lufthavn, men også en oplevelse, der ikke vil få varige konsekvenser for lufthavnens fremtid,“ udtaler lufthavnsdirektør Ole Paaske.

Billund Lufthavn var nede med 18 % i april måned og lufthavndirektør Jørgen Krab Jørgensen har tidligere vurderet, at lufthavnen har mistet samlet op til 45.000 passagererer på askekrisen.

Mange måneders konstant vækst blev også afbrudt i Aalborg Lufthavn. Her kunne man konstatere, at aksekrisen i april måned har kostet omkring 25.000 passsagerer for lufthavnen. Samlet set rejste 77.384 passagerer gennem lufthavnen i april måned, hvilket er 6 % lavere end året før.

“Til trods for en kaotisk og helt usædvanlig april måned, ser vi lyst og positivt på fremtiden, og vi satser på at indhente det tabte allerede i maj måned,“ siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn.

I den alsiske lufthavn i Sønderborg har der været fremgang i april måned. Sønderborg Lufthavn havde i april 2010 næsten 7 % flere rutepassagerer målt i forhold til samme måned året før. I alt benyttede 4.941 rutepassagerer således lufthavnen i den forgangne måned. I årets første fire måneder har Sønderborg Lufthavn haft en samlet positiv udviklingi rutetrafikken på næsten 21 %.

Generelt set tyder tallene på, at den underliggende tendens for indenrigsflyvningen stadig er positiv.