Austrian når ikke sine mål

På trods af et underskud på 470 millioner kroner i første halvår fastholdt det østrigske luftfartselskab Austrian Airlines, at man ville få et samlet positivt driftsresultat i 2011. Ledelsen erkender nu, at man får svært ved at leve op til den forudsigelse.

Det er altid svært at spå om fremtiden, og ikke mindst at få ret i sine forudsigelser. Det østrigske luftfartselskab Austrian Airlines erkender nu, at man får svært ved at leve op til sine egne forudsigelser.

Den 28. juli fremlagdeLufthansa-datterselskabet regnskab for1. halvår af 2011. Her fikAustrian et driftsunderskud på 63,1 millioner euro svarende til470 millioner danske kroner.

Ved aflæggelsen af halvårsregnskabet for blot en måned siden forudså ledelsen i Austrian, at man på trods af de svære markedsvilkårventedeet beskedent positivt driftsresultat for hele 2011, men det udsagn trækker man nu tilbage.

Bestyrelsformand hos Austrian, Stefan Lauer, sagde i forbindelse med et pressemøde i Wien i denne uge, at Austrian alligevel ikke kan genere et positivt driftsresultat i 2011.

Baggrunden for den ændrede udmelding er, at Austrian har været hårdt ramt af uroen i Mellemøsten og det nordlige Afrika, hvor man har oplevet massiv tilbagegang i antallet afflypassagerer.

Selskabet vil i næstekvartal udnævne en ny Chief Executive Officer, der skal bringeluftfartsselskabet tilbage i plus. Samtidig understregede bestyrelsesformanden, at yderligere omkostningsreduktioner eller spareplaner for vintersæsonen ikke kunne udelukkes. Dette vil i givet fald betyde en midlertidig reduktion af flyflåden.

Austrians ledelse udtrykte ligeleledesbekymring for et tilbageslag i den europæiske økonomi, der kunne påvirke resultatet yderligere i negativ retning.

Det østrigske luftfartsselskabhar et rutenetværk bestående af 130 destinationer over hele verden og driver det største knudepunkt for lufttrafik til den central- og østeuropæiske region.

Fra den 5. september indfører Lufthansa koncernen – og herunder altså også Austrian – gebyr for betaling med kreditkort ved køb af flyrejser fra Finland, Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien og Schweiz. Det såkaldte Optional Payment Charge (OPC) er på 7,5 euro – omkring 56 danske kroner – ogvil skabe en ekstraordinær på flere hundrede millioner kroner for koncernen hvert år.

Også Austrian vil indføre det nye gebyr, og kan altså se frem til at hente en beskedendel af de nødvendige indtægter herfra.