Adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen, Billund Lufthavn. (Arkivfoto: Ole Kirchert Christensen)

Billund: Brug for åben debat om dansk infrastruktur

DEBAT: Investeringer i udviklingen af danske lufthavne bør komme fællesskabet til gavn, mener administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen fra Billund Lufthavn.

I de seneste måneder har der været en stærk offentlig debat om ejerskabet til og styringen af dansk infrastruktur. Elselskaber, vandforsyning, jernbane, veje, ikt og lufthavne, for blot at nævne nogle. Fælles for den danske infrastruktur er, at den er finansieret for borgernes penge i form af skatter og afgifter. Det skyldes primært, at der ikke har været en forretningsidé, der har ønsket at  bære etableringen af så store og langsigtede investeringer.

Vi har i de seneste år oplevet en større og større grad af kommercialisering af infrastrukturen, da der er tale om både store værdier samt store omsætninger. dele af infrastrukturen er blevet helt eller delvist privatiseret. Den øvrige del af infrastrukturen, der er forblevet i offentligt ejerskab, har fået et mere kommercielt sigte, der indimellem ligger ud over selskabets grundlæggende eksistensberettigelse.

Derfor har vi i nogle infrastruktur-selskaber set investeringer, der er foretaget uden den fornødne forretningsmæssige indsigt, hvilket i mange tilfælde har ført til store tab – i hvert fald på kort og  mellemlangt sigt. For de privatiserede virksomheder har vi set, at store værdier er ført ud af Danmark til aktionærerne, hvilket er en helt naturlig og legitim konsekvens af det ændrede ejerskab.

Jeg tror, der er brug for en fundamental debat om det fremtidige ejerskab og den fremtidige ledelse af infrastruktur-selskaberne. I og med at infrastrukturen er af væsentlig interesse for fællesskabet, bør kontrollen i form af selvstændige bestyrelser have klar offentlig deltagelse. Samtidig kan modne infrastrukturselskaber i høj grad drives efter kommercielle principper, og det stiller nye krav til bestyrelsens kompetencer. Indsigt i virksomhedens formål og opgaver, kommerciel indsigt og politisk indsigt bør alle være repræsenterede i bestyrelserne. På den måde sikres det, at selskabets ledelse til enhver tid kommer til at stå til ansvar over for bestyrelser med ligeværdig indsigt i virksomhedens drift og udvikling.

Billund Lufthavn A/S er offentligt ejet og agerer som en kommerciel virksomhed på markedsvilkår.  Bestyrelsen består af 6 politisk udpegede repræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter samt formand og næstformand. Formandsskabet er valgt på generalforsamlingen og skal være uafhængigt af ejerkommunerne. Tilsammen skal formandsskabet have viden om og indsigt i luftfart og virksomhedsdrift.

En stor del af gevinsten i Billund Lufthavn kommer tilbage i form af øget vækst og beskæftigelse i kommunerne. Det årlige overskud geninvesteres i virksomhedens udvikling. Lufthavnsafgifterne er de laveste i Danmark. Kommunernes udbytte er vækst til gavn for borgere, virksomheder, turisme mm. Enkelt og gennemsigtigt. Og Billund Lufthavn er blot eet af mange eksempler på, hvordan det kan gøres.

Et egentligt afkast er langtfra den vigtigste form for udbytte i et infrastruktur-selskab. Dele af overskuddet kan med fordel geninvesteres i kunderne, da det i mange tilfælde vil medføre øget vækst og dermed en bedre og sundere forretning. Og er der tale om private aktionærer gælder de almindelige former for udbyttebetaling naturligvis fortsat.

Afgørende er det, at såvel bestyrelser som ledelser har det oprindelige formål for øje. Investeringer, der understøtter virksomhedens formål, vil komme fællesskabet til gavn, mens investeringer, der foretages alene med økonomisk gevinst for øje, bør overvejes grundigt, måske endda helt undgås.

Min opfordring er derfor en åben og offentlig debat om formålet med den danske infrastruktur, hvad vi vil med den, hvordan den skal udvikle sig, og hvordan den kommer fællesskabet til gavn. Detailreguleringer løser kun de konkrete udfordringer og skygger for den mere grundlæggende debat.

 

Altinget har i kølvandet på den nye luftfartsstrategi benyttet anledningen til at spørge et hold af debattører: Hvordan skal fremtiden for Københavns Lufthavn se ud? Er der brug for en anden ejerskabsform, så staten har mere at skulle have sagt? Eller er en bedre regulering af markedet vejen frem?

CHECK-IN.dk har fået debattørernes tilladelse til også at bringe de respektive debatindlæg.

 

Relaterede artikler:

Enhedslisten: CPH bør være under offentlig kontrol

Norwegian: Vækst kræver konkurrencedygtige rammer i CPH