Billund Lufthavn skal have ny chef

Billund Lufthavns administrerende direktør Jørgen Krab Jørgensen forlader sin stilling ved udgangen af juni måned 2010.

Den internationale lufthavn i Vestdanmark skal have ny chef. Det sker som en konsekvens af, at den nuværende adm. direktør Jørgen Krab Jørgensen ønsker at fratræde sin stilling efter næsten 13 år i spidsen for Billund Lufthavn.

Lufthavnen har i denne periode været igennem enimponerende vækst samtidig med, at der er opført et helt nyt terminalanlæg på den modsatte side af startbanen. Denne udvikling har Jørgen Krab Jørgensen stået i spidsen for og kunne i 2008 sætte kronen på værket, da lufthavnen rundede 2,5 mio. passagerer.

Bestyrelsesformand har siden maj 2005 været Bjarne Hansen, der er tidligere topchef for MAERSK AIR, der i mange år var lufthavnens største kunde. Bjarne Hansen siger om Jørgen Krab Jørgensens beslutning:

“Det var med stor beklagelse, at jeg i november 2009 blev forhåndsorienteret om Jørgens overvejelser. Vi må nu desværre tage hans beslutning til efterretning. Jørgen efterlader en fornem og veldrevet lufthavn, og han nyder stor respekt blandt lufthavnens brugere – flyselskaberne.“

JKJ og BH

Adm. direktør Jørgen Krab Jørgensen og best. fmd. Bjarne Hansen

Billund Lufthavn er to gange blevet ramt af luftfartsindustriens konsolideringer og vanskeligheder generelt. Første gang var i 2005, da en stor del af MAERSK AIR´s trafik faldt bort som konskevens af, at Sterling Airlines overtog selskabet. Sidenhen gik Sterling Airlines konkurs i slutningen af 2008. Det har givetvis været hårdt for lufthavnsdirektøren indenfor så kort en periode at skulle genvinde en ikke ubetydelig del af forretningen.

“Jeg er efter grundige overvejelser kommet til den konklusion, at jeg ikke længere kan holde til jobbet. Derfor er det bedst, at jeg stopper nu, inden det bliver for sent. Det vil være bedst for mig, og det vil være godt for Billund Lufthavn, at der kommer nye kræfter i ledelsen for virksomheden,“ siger Jørgen Krab Jørgensen, der samtidig oplyser, at han ikke har noget nyt job på hånden.

Jørgen Krab Jørgensen fik i 2008 Danske Flyvejournalisters Luftfartspokal for sin indsats for lufthavnens udvikling og høje serviceniveau. Ved prisuddelingen understregede redaktør Ejvind Olesen, at Jørgen Krab Jørgensen havde formået at holde fanen højt i både medgangs- og modgangstider.