Kjeld Zacho Jørgensen (Foto: TV Syd)

Billund Lufthavn: Vejen frem går gennem samarbejde

DEBAT: Gennem målrettede investeringer samt dialog og samarbejde kan luftfarten bidrage yderligere til samfundsøkonomien i de kommende år, lyder det fra Billund Lufthavn.

Af Kjeld Zacho Jørgensen, administrerende direktør for Billund Lufthavn

2017 er et år vi kommer til at tænke tilbage på med glæde i Billund Lufthavn. Passagerrekord med mere end 3,3 mio. passagerer og luftfragtrekord med mere end 70 mio. kg. gods. Vækstprocenter i nærheden af eller over 9 % er ikke hverdagskost i branchen eller for Billund Lufthavn. Så vi tillader os at kippe med flaget og takke alle, der har valgt at bruge Billund Lufthavn som starten på rejsen. Der er tydeligvis en tæt sammenhæng mellem bedre økonomi i samfundet, virksomhederne og familierne og danskernes rejselyst.

2017 var også året, hvor Regeringen offentliggjorde sin nationale luftfartsstrategi. Det er en strategi, der omfatter hele luftfartsbranchen – uddannelser, teknikere, piloter, luftfartsselskaber og lufthavne. I virkeligheden er der tale om en vækststrategi, hvor Regeringen dels fremlægger en analyse af luftfartsbranchens samfundsøkonomiske betydning, en analyse af hvilke udfordringer branchen som sådan står overfor, og endelig en række initiativer, der kan bidrage til løsning af udfordringerne samt bidrage til vækst i Danmark.

I store tal viser Regeringens analyse, at den samlede branche bidrager med ca 100 mia. kr. om året til den danske samfundsøkonomi, BNP. Det er et stort tal, der viser at international og national tilgængelighed er de store vækstdrivere i det 21. århundrede. Og gennem målrettede investeringer kan luftfartsbranchens bidrage yderligere til samfundsøkonomien i de kommende år.

Ingen klarer sig alene
En række initiativer i strategien har givet anledning til en del debat i branchen, da enhver strategi består af tilvalg og fravalg. Nogle kunne ønske sig lidt mere af en slags, andre mindre af noget andet. Sådan må det være i et demokratisk samfund. Hvorom alting er, er luftfartsstrategien et klart signal om, at vejen fremad går gennem samarbejde mellem alle aktører. Ingen af os klarer at løfte opgaverne alene, og ingen af os får noget ud af at kæmpe mod hinanden. Samtidig er det vigtigt at huske på, at det også er gennem dialogen og meningsudvekslingerne, at vi i fællesskab opnår de bedste og mest bæredygtige løsninger til gavn for Danmarks position i denne globale branche.

I Billund Lufthavn har vi sideløbende med Regeringens analyser gennemført vore egne analyser af lufthavnens regionaløkonomiske betydning. Området, der nyder godt af Billund Lufthavns gode forbindelser ud i verden går fra Viborg i nord til Tønder i syd, fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Og vore analyser viser det samme billede som Regeringens, nemlig at det betyder noget at have en lufthavn med gode internationale forbindelser og mulighederne for at investere i fortsat udvikling af såvel rutenettet og lufthavnen. Uden direkte at være koblet til Regeringens luftfartsstrategi er det tydeligt, at branchen er med til at understøtte et Danmark i balance, og at statslige investeringer i udviklingen af rutenettet i Vestdanmark giver et stort bidrag til samfundsøkonomien. Og det gælder både for passagertrafikken og luftfragten.

Gavner hele Danmark
Så på vej ind i 2018 ser jeg med stor fortrøstning på de kommende måneder. En stærk dansk økonomi lægger et solidt fundament for en positiv udvikling i luftfarten. Større international tilgængelig gavner både virksomhederne i form af bedre afsætningsmuligheder og produktivitet, det gavner turismen i hele Danmark, ved at skabe en let adgang til og fra verden, og det gavner bosætningen og mobiliteten.

Lad mig slutte af med et lille nytårsønske: God national tilgængelighed i form af veje og offentlig transport er en grundlæggende forudsætning for international tilgængelighed. Etablering af bedre infrastruktur skaber vækst, og vi i luftfartsbranchen er parate til at tage vores ansvar for at skabe internation tilgængelig, der yderligere kan bidrage til væksten.

Glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til jer alle.

 

Dette indlæg er det første i en serie af debatindlæg, som CHECK-IN.dk bringer i jule- og nytårsperioden.