British Airways: Underskud på 12,7 mio. kr. om dagen

British Airways sluttede den 31. marts selskabets regnskabsår 2009/10. Regnestykket viser foreløbig et underskud før skat på 531 mio. £ (ca. 4,63 mia. kr.). Det svarer til et tab på 12,7 mio. kroner pr. dag forårsaget af negative konjunkturer, strejker og dårligt vintervejr.

Det hårdt plagede flyselskab British Airways har netop afsluttet sit regnskabsår 2009/10. Regnskabsperioden, der løber fra 1. april til 31. marts, viste et driftsunderskud på 231 mio. £ (ca. 2,016 mia. kr.) og et resultat før skat på 531 mio. £ svarende til ca. 4,63 mia. kroner.

Ifølge BBC var underskuddet det største siden privatiseringen af British Airways i 1987 – og også 120 mio.£ dårligere end det hidtidige katastrofeår i 2008/09.

Først og fremmest har der været en tilbagegang i omsætningen på 11,1 %. Det skyldes ikke alene de negative konkunkturer, men også ekstemt dårligt vintervejr med mange aflysninger.British Airways sluttede regnskabsåret med 7 strejkedage i marts måned, hvilket naturligt også påvirkede omsætningen i negativ retning. Det intensive konkurrence betød samtidig, at

British Airways har i de senere år iværksat en række tiltage for at sikre en mere konkurrencedygtig omkostningsbase. Siden september 2008 har selskabet reduceret medarbejderstaben med mere end 6.000 medarbejdere.

Koncernchef Willie Walsh ser dog lyspunkter i horsionten trods de mange problemer med det strejkende kabinepersonale. Et af lyspunkterne er fusionen med spanske Iberia, hvor begge selskabers aktiviteter forenes i International Airlines Group. Fusionen forventes at være tilendebragt inden udgangen af 2010.

Også det transatlantiske joint-venture samarbejdet med American Airlines forventes at komme på plads i løbet af indeværende år. Men de amerikanske transportmyndigheder US Department of Transportation (US DOT) har dog stillet som krav for godkendelse af samarbejdet, at parterne afgiver op til fire dagligt slots i den transatlantiske trafik.

British Airways forventer i 2010/11 en fremgang i omsætningen på ca. 6 % samt breakeven på resultatet før skat. Selskabet har ikke taget højde for eventuelle påvirkning fra askekrisen samt de igangværede strejker hos kabinepersonalet.