Chartertrafikken reddede februar i jyske lufthavne

Passagertallene for februar måned fra de større jyske lufthavne var ikke særlig munter læsning. Reel tilbagegang i både Aarhus og Aalborg, mens Billund sikrede sig en svag fremgang, når tallene bliver renset for ‘skuddagen’ i årets udgave af februar måned.

Februar måned vil formentlig ikke blive husket for noget særligt positivt i de tre største jyske lufthavne.

Skuddagen den 29. februar gav lufthavnene en ekstra mulighed for at tiltrække flere passagerer end året før, men det lykkedes faktisk ikke.

Tilbagegang i Aarhus

I Aarhus Lufthavn var der en samlet tilbagegang på 5,5 % til samlet 34.227 passagerer, hvilket er knapt 2.000 færre end samme måned åretfør. I Aarhus Lufthavn har det været indenrigs- og chartertrafikken, der har skabt tilbagegangen.

Et ustabilt indenrigsprogram fra Cimber Sterling har angiveligt kostet passagerer, ligesom lufthavnen har haft en charterserie mindre end året før. Det kostede en tilbagang på 5 % i indenrigstrafikken og 28,1 % på chartertrafikken.

Aarhus Lufthavn kan dog glæde sig over en fremgang i udenrigstrafikken på 5,4 % fra 7.374 passagerer i samme måned sidste år til7.771 i februar måned i år. Selv korrigeret for skuddagen er der en beskeden fremgang.

Reel tilbagegang i Aalborg Lufthavn

Selv om Aalborg Lufthavn kunne snige sig op over 100.000 passagerer og totalt set fik 100.771 rejsende igennem terminalen mod 98.828 året før, er der tale om en reel tilbagegang. Hvis tallene renses for skuddagen i februar, havde Aalborg Lufthavn reelt en tilbagegang i sidste måned.

Det er stadig indenrigsruten til København, der kaster færre passagerer af sig. Og de passagerer, der forsvinder fra indenrigsruten, kan ikke fuldt ud opvejes af udviklingen i udenrigstrafikken. Således mistede Aalborg Lufthavn i februar måned 3.306 indenrigspassagerer svarendetil et fald på 4,0 %, men hentede i stedet blot 2.076 udenrigsrejsende, hvilket dog repræsenterer en stigning på 20,9 %.

Så udover en kannibalisering på indenrigsruterne, foregår der også en nettoafvandring fra indenrigsruterne.

“Vi kan helt klart mærke, at folk er begyndt at vænne sig til mere og mere tilat rejse til Amsterdam og derfra videre ud i verden,“ siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn.

Lufthavnsdirektøren kan dog glæde sig over chartertrafikken, der voksede fra 6.784 passagerer til 9.528 passagerer, hvilket repræsenterer en stigning på ikke mindre end 40,4 %.

Stor fremgang på charter i Billund

Netop chartersegmentet har altid været en af styrkepositionerne i Billund Lufthavn. Det er da også chartertrafikken, der redder passagertallene i februar måned for den internationale lufthavn i Vestdanmark.

Der var i februar måned 58.564 charterrejsende mod kun 46.192 året før. Det var en fremgang på 26,8 % og svarer således til, at hver tredje lufthavnsgæst i Billund Lufthavn i sidste måned var en chartergæst.

Indenrigstrafikken fortsatte den store tilbagegang med 20,4 %, mens udenrigstrafikken løftede sig ganske svagt med 2,7 %, svarende til 2.649 passagerer. Kompenseres for skuddagen var der reelt en tilbagegang på udenrigstrafikken.

Hos Billund Lufthavn er der der da også en forklaring på afvigelserne i februar måned. Den store stigning i chartertrafikken var ventet, da der i februar måned sidste år var aflysninger af charterafgange på grund af urolighederne i blandt andet Egypten.

“Udviklingen i udenrigsrutetrafikken dækker over en tilbagegang på München, efter at Cimber Sterling har valgt at nedlægge ruten. Herudover er tallene præget af strejkerne i Frankfurt Airport,“ siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen fra Billund Lufthavn.

Konklusionen er således, at det stadig er en god og sund udvikling i chartertrafikken, som har trukket februar måned. Derimod fortsætter tilbagegangen på indenrigsruterne i alle tre lufthavne, mens Aarhusog Aalborgalene repræsentererreel fremgang i udenrigstrafikken, når tallene bliver renset for skudagen.