CPH bygger gammel terminal om

Et stort byggeprojekt skal skabe mere luft og lys i Københavns Lufthavns Terminal 2. Samtidig får lufthavnen flere spor i sikkerhedskontrollen.

Københavns Lufthavn går nu i gang med de næste skridt i lufthavnens etapevise udvidelse. Håndværkere er allerede startet på at opsætte vægge rundt om to områder på landside i lufthavnsterminalerne. Og inden længe starter selve håndværkerarbejdet, der har til formål at skabe bedre vilkår for passagerer, der checker ind i Terminal 2 og de passagerer, der skal gennem den centrale sikkerhedskontrol mellem Terminal 2 og Terminal 3. Dem kommer der stadig flere af. Og mon ikke Ryanairs entré i Københavns Lufthavn til marts næste år vil tiltrække ekstra rejsende.

I den vestlige halvdel af Terminal 2’s ankomsthal skal der bygges om i arealet mellem selve hallen og vejen. Her vil kiosker, billetkontorer og serveringssteder blive lukket og revet ned. I stedet vil der til foråret næste år være et enkelt madserveringssted og et åbent areal med store vinduer ud til vejen i stil med det område mellem Terminal 2 og Terminal 3, som lufthavnen indviede sidste år og hvor en 7-Eleven Kiosk er omdrejningspunktet. Det skal gerne give mere plads til de passagerer, der står i kø foran check-in skrankerne og samtidig skabe flere siddepladser i terminalen til de, der er kommet i lufthavnen længe før check-in skranken til deres flyvning åbner.

Nye spor
Flere af billetkontorerne flytter op på første sal over det nye område. Kontorlokalerne på første sal renoveres inden indflytningen. Handlingselskabet Aviator, det tidligere Novia, har fået midlertidigt kontor for enden af Terminal 2 i det lokale, som tidligere husede lufthavnens havnekontor. Det var her besøgende til ”airside” henvendte sig. Havnekontoret er nu flyttet ud af terminal 2 og over i en lille grå bygning mellem Terminal 2 og den røde kontorbygning, som tidligere husede SAS. Når det nye areal er færdig vil Aviator få et kundeservicekontor i området.

I lufthavnens centrale sikkerhedskontrol mellem Terminal 2 og Terminal 3 skal der etableres to ekstra spor ved siden af de 16 eksisterende spor. Det sker for at kunne håndtere de ekstra mængder passagerer, som vil komme, når lufthavnen 1. april næste år lukker Terminal 1, som i dag huser indenrigsflyvningerne og som har sin egen sikkerhedskontrol med tre spor.

Fremover skal indenrigs- og udenrigstrafikken håndteres sammen. Og det betyder, at lufthavnen har brug for to ekstra spor og har yderligere fire spor på tegnebrættet. Kritikere vil måske indvende, at lufthavnen kunne starte med at holde alle 16 eksisterende spor i sikkerhedskontrollen åben. Ifølge Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling sker det dog af og til på dage med megen myldertrafik.

Gangbro fra metroen
Byggeprojekterne beløber sig til 130 mio. kroner og så skal stå færdige til næste års sommerrykind. De er en del af lufthavnens ”Expanding CPH”-strategi. Den handler om gradvist at ud- og ombygge de eksisterende lufthavnsterminaler til inden for 20-30 år at kunne håndtere 40 mio. passagerer om året. I år forventer lufthavnen mere end 25 millioner passagerer.

Et af de næste projekter er en gangbro fra Metrostationen for enden af Terminal 3 og over til Terminal 2. I dag går rigtig mange rejsende fra metroen gennem Terminal 3 til Terminal 2. Terminal 3 indeholder SAS’ check-in skranker og udgangen for de tilrejsende passagerer. Derfor kan der godt være overfyldt med mange mennesker i Terminal 3 og svært at komme frem.

Situationen forværres af at SAS ofte har sat stolper med afspærringsbånd op for at etablere køer til check-in skranker. Og når de ikke bruges, gør de det bare endnu sværere at komme gennem terminalen. Det har dog hjulpet en del, at der neden for rulletrappet fra metroen er opsat store skilte, som peger mod det udendørsfortov, som giver en smutvej over til lufthavnen.