Det bliver ikke umiddelbart fra Enhedslisten, at S-SF skal hente opbakning til forslaget om en klimaafgift på flyrejser fra Danmark. Partiet kalder forslaget “ubrugeligt“ og mener at det udelukkende handler om at få flere penge i statskassen. Enhedslisten ønsker i stedet at indføre afgift på flybrændstof.

Enhedslisten: Afgfit på flyrejser redder ikke klimaet!

Det bliver ikke umiddelbart fra Enhedslisten, at S-SF skal hente opbakning til forslaget om en klimaafgift på flyrejser fra Danmark. Partiet kalder forslaget “ubrugeligt“ og mener at det udelukkende handler om at få flere penge i statskassen. Enhedslisten ønsker i stedet at indføre afgift på flybrændstof.

Skulle det lykkedes S-SF at danne regering efter det kommende Folketingsvalg, bliver det ikke fra Enhedslisten, at de to partier kan hente opbakning til indførelse af en klimaafgift på flyrejser på 75 kroner pr. billet.

Enhedslistens trafikpolitiske sekretær Arne Lund kalder forslaget “ubrugeligt“ og peger på den idéforladthed, der præger forslaget. Arne Lund henviser til passagerafgiften, der blev opkrævet fra 1998 til 2005. “En gammel afgift på 75 kroner – med en nutidsværdi på 50 kroner, – er det alt hvad S og SF kan findepå?,“ spørger han retorisk.

Arne Lund mener, at de rejsende blot vil indrette sig efter den beskedne merpris, hvorfor forslaget ifølge hans opfattelsereelt ikke flytter noget. “Afgiften har intet andet formål end at få flere penge i statskassen, og det kan der nu og da være fornuft i, men hvorfor så ikke bare sige det som det er,“siger Arne Lund.

Afgift på flybrændstof

Enhedslisten ønsker i stedet en afgift på flybrændstof, som fra begyndelsen kan sikre et årligtprovenu på 4 – 5 millarder kroner. Men også krav om bedre brændstofeffektivitet, at halvtomme fly skal fyldes op samt at flytrafikken vedvarende sættes på agendaen ved klimadebatter, er en del af partiets politik.

Enhedslisten er fuldt på det rene med, at en afgift på flybrændstof kan koste arbejdspladser i lufthavnene. Men det mener partiet skal løses ved omskoling af medarbejdere til andre sektorer.

“Naturligvis koster højere afgifter arbejdspladser i lufthavnene, hvilket umiddelbart er en negativ effekt. Men det er der råd for, nemlig omskoling til andre jobs indenfor transportbranchen. Højere afgifter på flyrejser får jo ikke folk til at holde op med at rejse, men til at vælge et andet transportmiddel. I bedste fald, det oplagte alternativ, som er toget. Det er bl.a. her, de fremtidige arbejdspladser findes for nogle af de, der ikke mere arbejder indenfor flysektoren,“ siger trafikpolitisk sekretær Arne Lund fra Enhedslisten.

Overraskende vinder Enhedslistens synspunkter ikke umiddelbart opbakning hos luftfartssektoren.

Ikke taget hensyn til COWI-rapporten

“Det kan undre mig, atat de forskellige forslag til afgifter på flyrejser ikke tager hensyn til COWI-rapporten om transportens miljøpåvirkning, som transportministeren offentliggjorde i oktober måned,“ siger administrende direktør Jacob Krogsgaard fra Cimber Sterling, der er den største operatør på de danske indenrigsflyruter.

COWI-rapporten viser bl.a, at et turbopropfly af typen ATR udleder halvt så meget CO2 på indenrigsruterne som jetfly.Men ATR-flyet har også en mindre miljøpåvirkning pr. passager end transport i en lille eller mellemklasse personbil med 1 person i bilen.

Cimber Sterling anvender primært ATR-fly, mens konkurrenterne Norwegian og SAS anvender jetfly.

Skulle en klimaafgift blive en realittetsigter Cimber-direktøren efter en differentieret afgift, der skal tage hensyn til, hvilken flytype der anvendes. “Jeg tror, at en klimaafgift på 75 kroner vil påvirke dem, der køber de billigste billetter. Erhvervsrejserne vil ikke være så følsomme, men klimaafgiften vil i stedet ramme de fritidsrejsende hårdest,“ vurderer Jacob Krogsgaard.

Det kan paradoksalt nok ramme det norske lavprisflyselskab Norwegian, der primærtanvender jetfly af typen Boeing 737-300 og tildelsBoeing 737-800 på selskabets danske indenrigsruter til Karup og Aalborg. Norwegian har nemlig en meget stor andel af fritidsrejsetrafikken grundet selskabets lave priser. Paradokset ligger i det faktum, at Norwegian i 2012 forventes at have en enhedsflåde af Boeing 737-800NG fly, der er blandt de mest brændstoføkonomiske flytyper på markedet.

Foto: Enhedslisten ønsker en afgift på flybrændstof fremfor en “ubrugelig“ klimaafgift på flyrejser.