EU vedtager regler for brug af kropsscannere i lufthavne

EU-Kommissionen har godkendt kropsscannere i de europæiske lufthavne. Lufthavne, der anvender de kontroversielle scannere, der gør det muligt at se igennem flypassagerers tøj, skal fremover efterleve fælles EU-regler.

EU-Kommissionen har i denne uge godkendt anvendelsen af kropsscannere i de europæiske lufthavne. Med de nye retningslinjer håber EU at fjerne den usikkerhed, der har været omkring anvendelsen.

Kropsscannerne, hvoraf nogle producerer noget, der kan have en karakter af nøgenbilleder, er allerede i brug i USA, og er en mere effektiv screening af passagererne end de traditionelle metaldetektorer.

De enkelte EU-lande og lufthavne får ikke pligt til at anvende kropsscannere, men hvis de tager teknologien i anvendelse, skal det nu ske efter de nye fælles EU-regler, der blandt andre stipulerer, at man ikke må lagre billederne.

Samtidig skal det lufthavnspersonale, der ser på billederne, befinde sig i et andet lokale end der hvor selve kropsscanningen foregår. Endelig skal passagerne have besked om at der anvendes krospscannere og selv kunne vælge en alternativ screeningsproces.

“Kropsscannere er intet mirakelmiddel, men det giver en reel mulighed for at styrke passagerernes sikkerhed,“siger EUs transportkommissær, Siim Kallas.

Transportkommissæren understregede, at teknologien alene måtte anvendes under streng hensyntagen til passagernes helbred og den enkeltes rettigheder.Af samme grund vil EU kun tillade kropsscannere, der ikke anvender de farlige røntgen-stråler.

EU-landene har overvejet anvendelsen af kropsscannere siden 2009, hvor ennigeriansk statsborgerforsøgte at sprænge et amerikansk fly i luften undervejs fra Amsterdam til Detroit. Attentatmanden slap dengang igennem sikkerhedskontrollen med 80 gram sprængstof gemt i underbukserne, og man mente, en kropsscanner ville have opdaget sprængstoffet.

Afslørende billeder

Hidtil har kropsscannere været testet i en række europæiske lande som Frankrig, Italien og Finland, og være anvendt i lufthavne i Storbriannien og Holland.

Anvendelsen har medført heftig debat på grund af de detaljerede og afslørende billeder af passagernes kroppe, og Tyskland har allerede meldt ud, at man ikke vil introducere dem. Den beslutning blev truffet efter en 10 måneders testperiode i Hamburg Airport, hvor scannerne ikke viste sig tilstrækkeligt effektive.

Ijuli 2011 godkendte Europa-Parlamentet anvendelsen af de omdiskuterede scannere, der gør det muligt at se igennem flypassagerers tøj.Scannerne skal bruges i jagten på væsker og andre ulovlige genstande i lufthavne i EU.

Med Europa-Kommissionens godkendelse af lovforslaget i denne uge skalUnionens 27 medlemslande fremover følge de samme retningslinjer.