Indcheckningsautomater i Stockholm Arlanda (Foto: Peter Phillips)

EU vil have indsigt i information om flypassagerer

Udveksling af passagerlister mellem EU-landene er rykket et skridt nærmere med forslaget om oprettelsen af PNR-registre. Vedtages forslaget kan flyselskaber i EU blive forpligtet til at udlevere deres passageroplysninger til alle de EU-lande, som flyselskaberne opererer i.

Nok er 11. september 2001 efterhånden længe siden, men risikoen for terrorangreb i luften står fortsat højt på agendaen hos de europæiske lande.

I terrorbekæmpelsens navn barsler EU nu med et direktiv, som vil betyde, at informationer om alle flypassagerer i Europa vil blive opbevaret i statslige databaser.

Det handler om indførelsen af det såkaldte PNR-register, der forpligter alle flyselskaber i EU til at udlevere deres passageroplysninger til alle de EU-lande, som flyselskaberne opererer i.

Det nye PNR-register blev drøftet på et rådsmøde i EU i slutningen af april, hvor man vedtog at styrke terrorbekæmpelsen i Europa.

På mødet den 26. april tilsluttede EU’s indenrigsministre sig blandt andet oprettelsen af et nyt europæisk samarbejde om udveksling af passager-oplysninger, ligesom der på mødet var bred opbakning til en bedre kontrol med kemiske stoffer, som kan misbruges til hjemmelavede sprængstoffer.

Terrorbekæmpelse på dagsordenen
På rådsmødet om indre anliggender havde justitsminister og formand for Rådet for retlige og indre anliggender, Morten Bødskov (S) sat EU’s terrorbekæmpelse øverst på dagsordenen.

Det danske formandskab havde lagt op til at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende EU-indsats mod terrorisme og rådet var på mødet enig om, at der skal oprettes et europæisk samarbejde om udveksling af passageroplysninger (PNR-oplysninger).

Hensigten er at PNR-registret skal sikre effektive og tidssvarende efterforskningsredskaber.

”Jeg er meget tilfreds med de resultater, vi har opnået på dagens møde. Med et nyt europæisk samarbejde om udveksling af flypassageroplysninger vil medlemsstaterne stå stærkere i kampen mod den terrorisme, som desværre er en reel trussel,“ sagde justitsminister og formand for RIA-Rådet, Morten Bødskov, efter mødet.

“Det glæder mig derfor, at EU-landenes indenrigsministre er enige om at udvikle PNR-samarbejdet og sætte det ind i nogle mere faste rammer, som sikrer en mere ensartet behandling af oplysningerne. Jeg håber, at Europa-Parlamentet vil bakke op om det resultat, som Rådet har nået,“lød opfordringen fra Morten Bødskov.

Skal aflevere information til andre stater
I forvejen opsamlet luftfartsselskaberne en lang række informationer om passagerene, og indførelsen af Passenger Name Records (PNR)-registretvili praksis betyde, atet SAS-fly, der letterfra Frankfurt Lufthavn i Tyskland skal udlevere passagerlisten med alle de informationer, som passagerne selv har afgivet til SAS, til den tyske stat.

Herefter kan andre EU-landeansøge den tyske stat om at få indsigt i passager-informationerne, men i visse tilfælde vil den tyske stat automatisk overføre informationerne til andre EU-lande, hvis der er mistanke om, at der er en farlig person ombord på SAS-flyet. Det skriver IT-avisen Computerworld.dk

En indførelse og EU-harmonisering af PNR-registreret vil give EU-medlemsstaterne indsigt i, hvilke flypassagerer der rejser oghvor de rejser hen.

Formålet med PNR-registreret er at give EU-medlemsstaterne bedre mulighed for at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet.

EU Kommissionen foreslog PNR-registre i EU tilbage i februar 2011, og nu har forslaget altså fået grønt lys fra EU’s råd for retlige og indre anliggender.

Før forslaget kan blive et EU-direktiv skal det dog godkendes af EU-parlamentet, hvilket kan tage op tilto år.