EU vil stoppe statsstøtte til lufthavne

Med et tilløb på 10 år vil EU-Kommissionen stoppe den omfattende statslige støtte til lufthavne.

Ligesom sort arbejde, så er offentlig driftsstøtte til lufthavne ulovligt. Men det finder i høj grad sted alligevel. Det er EU-Kommissionens opgave at jagte de lande og lufthavne, hvor det finder sted. For selvom det er ulovligt, så forekommer det i stor stil ud over hele Europa.

For at komme problemet til livs foreslår EU-Kommissionen en ”frit lejde”-periode på 10 år for at give lufthavnene mulighed for at tilpasse deres forretningsmodeller efter et liv uden offentlig driftsstøtte. Dermed håber EU-Kommissionen på, at landene og lufthavnene selv retter ind og begynder at følge reglerne i stedet for at kommissionen skal bruge ressourcer på at bekæmpe problemet.

Meget tyder også på, at den ulovlige statsstøtte til lufthavne er langt mere omfattende end hvad EU-Kommissionen har ressourcer til at tage hånd om.

Forslaget fra EU-Kommissionen er i høring hos EU’s medlemslande frem til slutningen af september. I Danmark er Trafikstyrelsen stadig ved at tygge på hvad forslaget måtte betyde for de danske lufthavne. Derfor ser styrelsen sig ikke i stand til at redegøre for de eventuelle konsekvenser for Danmark.

Stopper for omfordeling
Til gengæld har forslaget allerede vakt stor politisk opstand i Norge. Landet er ikke medlem af EU, men en række aftaler betyder, at landet ofte også implementerer og følger EU-lovgivning. Især på grænseoverskridende områder som luftfart og international handel.

I Norge driver det statslige selskab Avinor landets knap 50 største lufthavne. Men det er kun de 5-6 største lufthavne, der giver overskud og tjener penge hjem til at finansiere driften af de øvrige lufthavne. Den nye EU-lovgivning kan risikere at sætte en stopper for denne omfordeling. Og det vil især kunne gå hårdt ud over de mindre lufthavne i Nordnorge, hvor flytrafikken er den primære transportform til at holde landet sammen.

EU-forslaget ser også på statsstøtte til investeringer i lufthavnsinfrastruktur. Det er tilladt, hvis der er et reelt behov. Men EU-Kommissionen i fremtiden graduerer støttebeløbene, så det bliver muligt at yde mere støtte til mindre lufthavne end til større lufthavne.