Flyafgift kan koste mindst 800 jobs i dansk luftfart

Såfremt S-SF får held til at samle flertal for en dansk miljøafgift på 75 kroner for alle flyafgange fra Danmark, vil det betyde lukning af flyruter og passagertab. Det mener de danske lufthavne og brancheorganisationen Dansk Luftfart. En tidligere regeringsrapport indikererer, at 800 jobs kan være i spil indenfor dansk luftfart.

Fredag den 24. juni var Transportminister Hans Chr. Schmidt (V) kaldt i åbent samråd i Foketingets Trafikudvalg for at drøfte følgende spørgsmål med udvalget:

“Ministeren bedes redegøre for, hvilke konsekvenser det vil få, hvis man etablerer en passagerafgift på flytrafik andragende 75 kr. pr. billet. Herunder bedes redegjort for konsekvenser for erhvervslivet generelt samt hensynet til et
Danmark i bedre balance. Desuden ønskes en belysning af konsekvenserne
for de danske lufthavne samt de flyselskaber, der betjener indenrigsruterne.“

Ihøring hos lufthavne

På forhånd havde Transportministeren sendt spørgsmålet i høringhos de danske lufthavne, der alle havde budt ind med mulige konsekvenser af afgiften. Mest dramatisk var høringssvaret fra Sønderborg Lufthavn, der forudser, at lufthavnens eneste flyrute, der gårtil København, kan risikere lukning, såfremt, der indføres en passagerafgift på 75. kroner pr. flyrejse.

I Billund Lufthavn mener man, at flere af lufthavnens flyruter kan være lukningstruede, mens man i Aalborg Lufthavn konkluderer, at samlet 60 stillinger i lufthavnen og hosunderleverandører kan være i fare.

“Der er masser af erfaring og viden fra ind- og udland om konsekvenserne af en passagerafgift på luftfart. Den er simpelthen en vækstdræber, hvis samfundsøkonomiske konsekvenser er langt, langt større end det smalle afgiftsprovenu, man får. Den internationale tilgængelighed reduceres, mobiliteten skades – ikke mindst mellem hovedstaden og provinsen, mange direkte som indirekte arbejdspladser går tabt,“ er den klare vurdering fra direktør Michael Svane i DI-brancheorganisationen Dansk Luftfart.

Mindst 800stillinger i fare i luftfartssektoren

I en regeringsrapport udarbejdet i juni måned 2005 blev der foretaget en vurdering af, hvad det ville betyde, hvis den daværende passagerafgift på 75 kroner bortfaldt.

Dengang konkluderede man, at det kunne føre til 4 procent flere flyrejsende, hvilket dengang svarede til 600.000 passagerer. At skulle håndtere så mange flere passagerer ville sikre beskæftigelse til 700 personer hos lufthavne, flyselskaber og underleverandører, fordelt med 500 i København og 200 i de jyske lufthavne.

Skulle man anvende den samme beregningsmodel i dag baseret på 2011-forhold, ville en reduktion i passagertallet på 4 procent nok nærmere give beskæftigelsesmæssige virkninger på mellem 800 – 850 personer.

Rapporten “Analyse af passagerafgiften“ fra juni 2005 blev udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Transport- og Energiministeriet, Miljøministeriet og Skatteministeriet i fællesskab som følge af den daværende regerings finanslovsaftale med Dansk Folkeparti for 2005.

Allerede den 21. december samme år vedtog Folketinget at aftrappe passagerafgiften over to år, således at den blev halveret i 2006 og bortfaldt helt pr. 1. januar 2007.

Men såfremt Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti i fællesskab med Radikale Venstre får flertal for forslaget i en ny sammensætning af Folketinget efter det kommende valg, kan dansk luftfart belave sig på et noget lavere aktivitetsniveau i de kommende år.