Forplads i Københavns Lufthavn. (Foto: CPH)

Flyselskaber til møde om nye takster i CPH

Omkring 200 repræsentanter fra op imod 70 flyselskaber er i morgen inviteret til et informationsmøde hos Københavns Lufthavne A/S omkring den nye takstaftale. Det forventes dog kun, at 30 møder op.

Den 1. april 2015 træder en ny takstaftale i kraft for Københavns Lufthavn. Aftalen har været længe undervejs, og allerede i november måned indkaldte lufthavnen sine brugere (flyselskaberne, red.) til et orienterende møde omkring takstforhandlingerne.

I løbet af sommeren er Københavns Lufthavn nået i mål med forhandlingerne, der har fundet sted med lufthavnens tre største kunder, henholdsvis SAS, Norwegian og easyJet samt baseflyselskaber som Thomas Cook Airlines of Scandinavia, Jet Time og Primera Air.

Den nye takstaftale betyder, at der fremover bliver én fælles takst for at benytte faciliteterne i lufthavnens Terminal 2 og Terminal 3, idet indenrigstrafikken flyttes over i hovedterminalanlægget. Dermed bliver det meget dyrere for indenrigsflyselskaberne, mens de internationale flyselskaber får en mindre afgiftslettelse.

Takstaftalen er allerede nu godkendt af de flyselskaber, der repræsenterer omkring 80 procent af passagertrafikken i lufthavnen, og blandt de resterende 20 procent kan der være enkelte, der ikke er helt tilfredse med den nye takstaftale, blandt andet Danish Air Transport (DAT) og Alsie Express. De to selskaber bliver ramt hårdt af en afgiftsforhøjelse på indenrigsruterne fra København til henholdsvis Bornholm og Sønderborg, hvor det fra april måned næste år vil koste 50 kroner ekstra per passager i afgift.

Ingen forhandlng, kun information
Repræsentanter fra de to danske flyselskaber er blandt de omkring 200 personer fra op imod 70 flyselskaber, der har fået tilsendt en invitation til at deltage i et informationsmøde i morgen, hvor lufthavnen vil gennemgå hovedtrækkene i den nye takstaftale.

Men det er til gengæld ikke et møde, hvor flyselskaberne kan få lov at gøre indsigelser mod takstaftalen.

“Det er tale om et informationsmøde, hvor lufthavnen vil informere vores brugere om, hvad den nye aftale indeholder. Det er et møde vi afholder i henhold til lovbekendtgørelse BL 9-15 i bestemmelserne for civil luftfart,“ forklarer pressechef Søren Hedegaard Nielsen fra Københavns Lufthavn til CHECK-IN.dk.

Dermed er der tale om ren information og ingen forhandling. Den del er nemlig allerede overstået.

Allerede i november fik flyselskaberne orientering om processen i takstforhandlingerne og fik samtidig mulighed for at gruppere sig, hvis flere interessenter ønskede at gå sammen for at søge at påvirke forhandlingerne. Men det var der tilsyneladende ingen, der ønskede at gøre.

Efter informationsmødet vil Trafikstyrelsen sende aftaleudkastet i høring, hvorefter det påhviler Trafikstyrelsen endeligt at godkende taksterne. Det skal ske senest fire måneder før ikrafttrædelsen, hvilket vil sige inden udgangen af november måned.

I henhold til Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 9-15, er det en forudsætning for godkendelse, at taksterne er omkostningsrelaterede, ikke-diskriminerende og gennemskuelige.