Østre Landsret i Bredgade i København. (Foto: Domstol.dk)

Hændelsesrapport sikrede frifindelse af flyselskab

Landsretten har i en appelsag fastslået, at en flyvelederstrejke i Frankrig var “usædvanlige omstændigheder”, hvorfor flyselskabet ikke skal betale kompensation efter EU261/2004-forordningen.

Østre Landsret har den 4. februar 2021 afsagt en dom i en appelsag (BS-21571/2020-OLR), hvor et flyselskab havde anket en afgørelse fra Københavns Byret med krav om frifindelse for betaling af kompensation efter EU261/2004-forordningen i forbindelse med...