Højeste antal udenlandske overnatninger i 20 år

Nye tal fra brancheorganisationen HORESTA viser, at de danske hoteller i første halvår af 2011 har haft en fremgang på 325.000 udenlandske overnatninger sammenlignet med samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 17 procent og er samtidig det højeste antal udenlandske overnatninger i danske hotelsenge de seneste 20 år.

Noget kunne tyde på, at den danske hotelbranche er på vej ud af krisen, selvom der stadig er snak om overkapacitet i det københavns hotelmarked. Det viser en ny analyse frahotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation HORESTA, der er refereret i branchemagainet Vagabond FirstMover.

De danske hoteller har således haft en fremgang på 325.000 udenlandske overnatninger i 1. halvår af 2011. Det svarer til en stigning på 17 procent i forhold til samme periode året før. Men det er samtidig også det højeste antal udenlandske overnatninger i danske hotelsenge igennem de seneste 20 år.

Den markante fremgang har styrket betalingsbalancen med 520 millioner kroner samt skabt ekstra indtægter i statskassen for samlet 210 millioner kroner, skønner HORESTA. Udover en forbedret økonomi har det øgede antal overnatninger også skabt omkring 700 nye arbejdspladser indenfor hoteller, restauranter, attraktioner, transportvirksomheder m.v. Dette tal er beregnet udfra en forudsætning om, at en million kroner i turismeomsætning skaber 1,3 årsværk.

Erhvervsturisme i fremgang

Det er særligt forretningsrejsende, der harsikret fremgangen. Antallet af forretningsovernatninger er alene vokset med 245.000 i første halvår af 2011, hvilket er en stigning på 10,1 % i forhold til samme periode året før.

En af forklaringerne på fremgangen er de nye momsafløftningsregler. Med virkning fra den 1. januar 2011 styrkede VK-regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti turisterhvervets konkurrenceevne ved at hæve erhvervslivets momsafløftningsret fra 25 til 50 procent.

“Den øgede momsafløftningsret er ikke den eneste forklaring, men det er tydeligt at se på udviklingen i antallet af forretningsovernatninger, at den forhøjede momsafløftningsret har skabt megen ny aktivitet,“ siger Jens Zimmer Christensen, formand for HORESTA i en kommentar i Vagabond FirstMover.

Men trods den flotte fremgang i årets første seks måneder mener HORESTA, at Danmark stadig halter bag de øvrige nordiske lande i tiltrækningen af erhvervsturisme. Antallet af forretningsovernatninger i Danmark i 1. halvår af 2011 var nemlig på samme niveau som 2007, mens der har været en fremgang på 2 procent i de øvrige nordiske lande.

“Skal vi generobre den nordiske førertrøje, er valget af redskab oplagt. Vi skal have fuld momsafløftningsret i Danmark og dermed lige vilkår at konkurrere med landene omkring os på,“ mener Jens Zimmer Christensen.

Og en fuld momsafløftningsret vil være helt omkostningsneutral for statskassen. Staten vil få et provenutab på ca. 217 millioner kroner, men det opvejes fuldt ud af væksten i udenlandske hotelovernatninger. Så ifølge HORESTA vil regningen være betalt på forhånd.