Henning Romme-Mølby fra Thomas Cook Airlines Scandinavia. (Foto: Standby.dk)

Højesteret: Flypassagerer må ikke overkompenseres

Thomas Cook Airlines har ved tredje og øverste retsinstans vundet en principiel sag om, hvorvidt flypassagerer kan kompenseres to gange for en flyforsinkelse.

Højesteret har i denne uge truffet en principiel afgørelse i en sag om kompensering af flypassagerer efter EU-forordning 261/2004.

Sagen handlede om en flyforsinkelse, hvor seks flypassagerer havde krævet at få erstatning efter pakkerejseloven og...