Hvad koster sikkerhedskontrol i lufthavnen?

Prisen for sikkherhedskontrol i lufthavnene varierer ganske betydeligt. I Billund Lufthavn skal der betales 14,50 pr. afrejsende passager, mens Karup Lufthavn vil have hele 45 kr. i såkaldt “security-afgift“.

Sikkerhedskontrol i lufthavnene er efterhånden blevet genstand for stor irritation for mange passagerer. Myndighedskravene til sikkerheden er blevet væsentligt øget gennem de senere år, efterhånden som terrortruslen er rykket nærmere.

Den øgede sikkerhedskontrol i lufthavnene betyder derfor, at vi som rejsende kommer til at betale mere for flybilletten. De såkaldte “security-afgifter“ er nemlig inkluderet i den passagerafgift, som luftfartsselskaberne betaler til lufthavnene – og som er en del af flybillettens samlede pris.

Men der er tilsyneladende en stor forskel på, hvad man betaler for sikkerheden, afhængig af hvilken lufthavn man rejser fra. Karup Lufthavn ligger i toppen med en afgift på 45 kr. pr. afrejsende passager, mens Billund Lufthavn kan levere ydelsen for en tredjedel af prisen.

Lufthavn Security-afgift
(kr. pr. pass)
Antal pass. (2009)
Billund Lufthavn 14,50 2.299.835
Karup Lufthavn 45,00 166.394
Københavns Lufthavn 32,43 19.715.451
Sønderborg Lufthavn 15,00 59.962
Aalborg Lufthavn (*) 20,00 1.124.028
Aarhus Lufthavn 22,00 526.402

(*) Security-afgift for Aalborg Lufthavn er skønnet, idet afgiften er indeholdt i lufthavnens passagerafgift på 100 kr. – og kan ikke opgøres separat. Kilde: Lufthavnenes hjemmesider og SLV.

Security-afgiften omfatter udgifter til den til enhver tid gældende, af myndighederne fastsatte,sikkerhedscheck af bagage og passagerer. Afgiften betales kun for afrejsende passagerer.

Som det fremgår af tabellen, er der store forskelle på afgiftsstørrelsen hos de enkelte lufthavne, hvis man vel at mærke tager udgangspunkt i lufthavnenes takstregulativer. Sikkerhedskravene er også varierende afhængig af den enkelte lufthavns størrelse og indretning. Lufthavnene betaler et årsgebyr til Statens Luftfartsvæsen (SLV) for godkendelse af lufthavnens sikkerhedsplan og tilsyn med security. Lufthavne med over 2 mio. afrejsende passagerer (kun Københavns Lufthavn) betaler et årsgebyr på 1.416.450 kr., mens de øvrige lufthavne kan nøjes med et årsgebyr på 29.180 kr.

I Karup Lufthavn siger lufthavnschef Erik Jakobsen: “Indtil 11/9 var vore omkostninger til sikkerhedskontrol på ca. 300 – 400.000 kr. årligt. Men nu nærmer vi os et sted mellem 5 og 6 mio. kr.“

Han afviser samtidig, at de øvrige provinslufthavne kanlevere sikkerhedskontrol til den pris, der fremgår af lufthavnenes takstregulativer. Ifølge Erik Jakobsen er det kun Karup Lufthavn og Københavns Lufthavn, der opkræver en afgift, der afspejler de reelle omkostninger til sikkerhedskontrol. “Hvis andre lufthavne kanlevere sikkerhedskontrol til en omkostning på 15 – 20 kr. pr. passager, er Karup Lufthavn parat til at købe ydelserne derfra,“ siger lufthavnschefen.

Omkostningen til sikkerhedskontrol skal også afspejle, hvilket serviceniveauden enkelte lufthavnønsker at opretholde overfor passagererne. Efter Norweigans entré i Karup Lufthavn har man været nødsaget til at åbne to “linier“ på de travle morgen- og eftermiddagsafgange. “Vore kunder bryder sig ikke om at stå i kø. Vi leverer et ‘fast track’ produkt på alle afgange,“ mener Erik Jakobsen.

På trods af et voldsomt stigende passagertal skal man ikke forvente en umiddelbar reduktion i sikkerheds-afgifterne i Karup Lufthavn. En opblødning af “væskedirektivet“ kan betyde, at lufthavnen fra 2013 er nødt til at investere i avanceret udstyr, der kan scanne væsker i bagage. Derfor er der i første omgang ikke planer om at nedsætte den nuværende security-afgift.