ICAO-aftale møder dansk skepsis

ICAO har fået en global aftale i hus, som skal sikre fremtidig regulering af emissioner fra luftfartsbranchen. Ifølge brancheorganisationen, Dansk Luftfart, er ICAO-aftalen dog en tvivlsom størrelse.

I fredags kunne FN’s luftfartsorganisation, ICAO, for første gang nogensinde fremlægge en aftale, der skal regulere udledningen af emissioner fra fly. Aftalen lyder, at man i 2016 skal have et globalt markedsbaseret reguleringsapparat klar til endelig implementering i 2020.

Med den globale aftale er det også blevet bestemt, at lande ikke må regulere flyselskaber hjemmehørende i andre lande. Dette betyder for EU’s vedkomne, at forsøget på at inddrage tredjelandes flyselskaber i EU’s kvotehandelssystem ikke er tilladt. Imidlertid slår dette faktum ikke skår i glæden hos EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard.

”EU’s hårde arbejde har båret frugt. Efter så mange års forhandlinger, har ICAO endelig indvilliget i en global aftale for at bremse udledningen af luftfartsemissioner,” sagde klimakommissæren kort efter, den nye aftale faldt på plads fredag.

”Det, som det handler om for os, er, at luftfartssektoren også bidrager til vores bestræbelser på at reducere emissionerne.”

Efter international kritik og trusler om sanktioner fik EU i 2012 med sit CO2-kvotehandelssystem for luftfarten for alvor sat skub i de globale forhandlinger om et globalt reguleringsapparat.

Ærgerligt det ikke blev løst nu
Hos brancheorganisationen Dansk Luftfart er man dog mere skeptisk over for den nye aftale.

”Vi er ikke videre optimistiske omkring den nye aftale, og vi ved ikke, om dette overhovedet bliver en sejr på den lange bane. Hele aftalen kræver, at man kommer i land med en global aftale i 2016 og med de udfordringer, det kan give, kan man godt tvivle på, om det vil lykkedes,” forklarer Per Henriksen, chefkonsulent i Dansk Luftfart, til CHECK-IN.dk.

Ifølge Per Henriksen er det ærgerligt at ICAO’s 191 medlemmer ikke nåede hele vejen omkring problemstillingen og fik det løst én gang for alle nu i stedet for at skulle vente til 2016.

Selvom det lykkes at få en aftale på plads i 2016, ændrer det ikke ved, at Dansk Luftfart er bekymret for, hvad EU beslutter sig for at gøre i den mellemliggende periode. EU har allerede meddelt, at man vil revurdere CO2-kvotesystemet for luftfarten i EU-regi, og det er også nødvendigt, mener man hos Dansk Luftfart.

”Jeg tror ikke på, at man kommer til at afvikle luftfartens deltagelse i EU’s kvotesystem, men hvis der skal være rimelighed i det, bør man for alt i verden undgå at belaste EU-flyselskaberne på flyvninger til lande uden for EU indtil der foreligger en global aftale,” fastslår Per Henriksen.

Han henviser til, at luftfartsbranchen generelt set bakker op om EU-kvotesystemet, men naturligvis ikke i en sådan grad, at flyselskaberne synes, det er rimeligt at blive kvotebelagt, imens andre kan gå fri. Det vil skævvride konkurrenceevnen.