Ingen udenlandske fly inspiceret i Aalborg i to år

Ingen af de 123 inspektioner af udenlandske passagerfly, som Trafikstyrelsen lavede i 2012 og 2013, foregik i Aalborg Lufthavn og kun seks fandt sted i Billund.

Udenlandske flyselskaber, der i 2013 fløj til og fra lufthavnene i Billund og Aalborg, havde ingen grund til at frygte, at den danske trafikstyrelse kom på uanmeldt inspektionsbesøg, når selskabernes fly stod i en af de to jyske lufthavne. Trafikstyrelsen gennemførte nemlig ikke en eneste sikkerhedsinspektion af udenlandske fly i de to lufthavne i 2013. Heller ikke året før, i 2012, kom inspektørerne til Aalborg Lufthavn, mens der det år kun blev gennemført seks inspektioner af udenlandske fly i Billund Lufthavn.

Ud af de i alt 123 sikkerhedsinspektioner af udenlandske fly, som Trafikstyrelsen gennemførte i 2012 og 2013, fandt de 108 inspektioner sted i Københavns Lufthavn. Det svarer til 88 procent af alle inspektioner. Af de resterende 15 inspektioner fandt syv sted i Karup Lufthavn, seks fandt sted i Billund Lufthavn, en fandt sted i Roskilde Lufthavn og en fandt sted i Aarhus Lufthavn.

39 afvigelser
Inspektionerne i Karup Lufthavn i 2013 var rettet mod to fragtflyselskaber fra Ukraine og Aserbajdsjan, som fløj for det danske forsvar. Inspektionen i Aarhus Lufthavn var rettet mod et lille svensk flyselskab, der nu er gået konkurs. Inspektionen i Roskilde Lufthavn var rettet mod et fly fra det litauiske flyselskab Small Planet Airlines, som fløj danske soldater frem og tilbage mellem Danmark og Afghanistan for forsvaret. Ingen af de inspektioner, der blev foretaget i provinslufthavnene, var således rettet mod flyselskaber, der fløj regulær ruteflyvning til og fra Danmark.

Under inspektionerne i2013 blev der registreret 39 afvigelser, hvoraf syv var i en kategori, somkrævede korrektioner inden flyets afgang samt et tilfælde, hvor afvigelsen medførterestriktioner i forbindelse med flyvningen ud af Danmark.

Inspektioner på udenlandske luftfartfartøjer, de såkaldte ”Safety Assesment of Foreign Aircraft”-inspektioner (SAFA), foregår uanmeldt, når luftfartøjerne ankommer til en dansk lufthavn.

Ikke i stand til at stille op
CHECK-IN.dk ville gerne have spurgt Trafikstyrelsen, hvorfor der ikke er blevet foretaget inspektioner af udenlandske fly i Aalborg Lufthavn i to år i træk. CHECK-IN.dk ville også gerne have spurgt, hvorfor langt hovedparten af inspektionerne gennemføres i Københavns Lufthavn. CHECK-IN.dk ville også gerne have spurgt, hvorfor inspektionerne i provinslufthavnene i 2013 kun var rettet mod selskaber, der fløj ad hoc-charter opgaver og ikke mod selskaber, der fløj fast rutetrafik. Trafikstyrelsen var dog mandag ikke i stand til at stille op til interview.

I stedet sendte en studentermedarbejder en mail med en lang redegørelse for hvordan styrelsen udvælger de selskaber, hvis fly bliver inspiceret.

”Som udgangspunkt forsøger Trafikstyrelsen at udføre SAFA-inspektioner på samtlige udenlandske operatører med scheduleret trafik ind til danske lufthavne. Udvælgelsen og planlægningen er, for en stor del, baseret på de trafikprogrammer, der er til rådighed fra de enkelte lufthavne. Information modtaget fra EASA, Eurocontrol samt Trafikstyrelsens egen informationer fra tidligere inspektioner, ligger også til grund for udvælgelse. I enkelte tilfælde kan inspektører vælge at udføre en inspektion hvis de ved egen eller andres observationer i lufthavne, vurderer at der bør udføres en inspektion,” skriver studentermedarbejderen i Trafikstyrelsen i en email til CHECK-IN.dk.

Litauiske Small Planet Airlines var et af de udenlandske flyselskaber, hvis fly i 2013 blev inspiceret af Trafikstyrelsen i en dansk lufthavn.