Jernbanen til Aalborg Lufthavn kan tages i drift i begyndelsen af 2020. (Foto: Banedanmark)

Jyske lufthavnsjernbaner kan komme i to faser

Aalborg Lufthavn forventer at kunne tage den nye jernbaneforbindelse fra Lindholm i brug i 2020, mens Billund Lufthavn risikerer at få sit jernbane-projekt udskudt nogle år.

Når Folketinget træder sammen den første tirsdag i oktober, ligger der et forslag klar til “Lov om etablering af en ny bane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg.” som forventes at være klar til førstebehandling i folketingssalen. Dermed er der ikke længe til, at Transport- og Bygningsministeriet vil kunne trykke på knappen og lade Banedanmark gå igang med et projekt, der sikrer jernbaneforbindelse mellem Lindholm Station og Aalborg Lufthavn.

Lovforslaget, der netop er sendt i høring med en frist til den 15. august, indebærer anlæg af en tre kilometer enkeltsporet jernbane til en pris af 278 mio. kroner. Ved lufthavnen etableres en station og et klargøringsspor, der begge vil blive anlagt til 180 meter lange tog og forberedt til senere at kunne modtage 300 meter lange tog. Stationen etableres med en såkaldt ø-perron, som er en perron med spor på begge sider. Billetautomater, kortstandere og læskur placeres for enden af perronen.

“Med den nye jernbane vil lufthavnen blive forbundet med hovedjernbanenettet. En ny jernbane til Aalborg Lufthavn kan således give en attraktiv forbindelse for mange forretnings- charter- og fritidsrejsende fra en stor del af det østlige Jylland….Den nye station kommer til at spille en vigtig rolle i den fortsatte udvikling af lufthavnen som et lokalt og regionalt knudepunkt for lufttrafik,” hedder det i lovforslaget.

Den nye jernbane betyder, at rejsende fra Aarhus H fremover vil skulle benytte en time og 38 minutter på transporten til Aalborg Lufthavn med direkte tog mod idag, hvor man kan køre i tog til Aalborg Station og derfra med bus videre til lufthavnen. Rejsetiden er her otte minutter længere.

Etableringen af den nye jernbane blev besluttet den 24. marts 2013 i “Aftale om En ny Storestrømsbro, Holstebromotorvejen m.v.”, som den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) indgik sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Usikkerhed om jernbane til Billund
Mens projektet omkring jernbane til Aalborg Lufthavn bogstaveligt talt kører på skinner, så ser det anderledes ud med jernbanen fra Jelling til Billund Lufthavn. I modsætning til Aalborg-projektet er Billund-banen ikke en del af en finanslovsaftale, men derimod et element i den meget omstridte Togfond, som blev vedtaget den 17. september 2013 gennem et folketingsflertal med den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) støttet af Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Togfonden skulle finansieres med 28,5 mia. kroner gennem harmoniseringen af beskatningen af udvindingen af råolie i Nordsøen samt øget beskatning fra olieselskaberne. Problemet er, at oliepriserne i mellemtiden er faldet dramatisk, samt at produktionen er blevet sat ned som følge af den generelle krise i sektoren. Det betyder, at der ikke længere er de penge til rådighed, som var forventet – og således heller ikke i første omgang de 750 mio. kroner, som den 19 kilometer lange jernbane fra Jelling til Billund koster.

Derfor har forligspartierne bag Togfonden foreslået finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), at projekterne bliver faseopdelt, således at jernbanen til Billund først kommer med i fase 2, der besluttes i 2019. Dermed er der udsigt til, at Billund Lufthavn tidligst får jernbaneforbindelse i 2023, hvis dette bliver en realitet.

I første omgang har finansministeren afvist forslaget, der dog har et folketingsflertal bag sig.

 

Relaterede artikler:

Politisk uro kan koste Billund-bane livet

Jernbane til Billund endeligt på plads

Billund Lufthavn får togforbindelse i 2020

Tog til Aalborg Lufthavn i 2019

Aalborg Lufthavn får tog til døren