Kan komme i søgelyset hos Rejsegarantifonden

Hvis Greenland Express gør alvor af at etablere et fysisk salgssted i Danmark, vil Rejsegarantifonden kræve registrering i fonden.

Det nye luftfartsprojekt Greenland Express vil efter planen påbegynde flyvninger mellem Grønland og Danmark via Island i juni måned, hvis selskabet inden da opnår myndighedernes godkendelse.

Indtil videre er det blot et skrivebordsprojekt med en hjemmeside og photoshoppede billeder af det fly, som Greenland Express gerne vil anvende til flyvningerne.

Det er da heller ikke helt let at finde ud af, hvilket selskab der formelt vil sælge og udbyde billetter. I øjeblikket er det et britisk selskab kaldet Greenland Express Limited, der står som afsender på selskabets hjemmeside. Men separate selskaber skulle være under oprettelse i Danmark og Grønland. Sidstnævnte bekræftes af Gert Foged Brask, der er idémageren bag projektet.

“Investorerne havde det krav, at det britiske selskab skulle være hovedselskab. Der bliver i løbet af kort tid lavet et nyt selskab i både Grønland og Danmark,“ forklarer Gert Foged Brask til CHECK-IN.dk.

I dag er Greenland Express ikke registreret i Rejsegarantifonden, men selskabet er givetvis blevet genstand for fondens opmærksomhed gennem den senere tids omtale af de kommende aktiviteter. Hos Rejsegarantifonden ønsker man ikke at kommentere enkeltsager, men fonden kan bekræfte, at Greenland Express ikke er medlem i dag.

“Generelt er vores procedure sådan, at vi foretager en nærmere undersøgelse af de selskaber, som efter vores vurdering skal være registreret. Vi beder om yderligere oplysninger om, hvorvidt de er etableret i Danmark samt hvad de skal sælge og udbyde,“ siger direktør Birgitte Fjeldhoff fra Rejsegarantifonden.

Salgskontor er afgørende
Det er afgørende for Rejsegarantifonden, om Greenland Express bliver etableret med salgskontor i Danmark.

“Man må hverken udbyde eller sælge rejseydelser omfattet af fondens dækning uden at være registreret i fonden, hvis man er etableret med salgskontor i Danmark,“ præciserer Birgitte Fjeldhoff. Konsekvensen vil typisk være en politianmeldelse, hvis man ikke retter sig efter denne lovgivning.

Hos Greenland Express er man ikke helt færdig med at gøre sig sine overvejelser omkring distributionen af flybilletterne.

“I første omgang vil vi kun sælge gennem internettet. Vi er dog i gang med at vurdere, om vi skal skal have et salgskontor i Aalborg Lufthavn. Alt er ved at blive undersøgt omkring love og regler,“ siger Gert Foged Brask.

Etableres der et salgskontor vil Rejsegarantifonden dermed stå på spring for at få Greenland Expres registreret i fonden med de nødvendige garantistillelser.