Kramer på besøg hos luftfartens kræmmermarked

Formanden for Københavns Lufthavns vækstkomité Jens Kramer Mikkelsen er tilstede ved World Routes i Las Vegas. Han kalder arrangementet for et kæmpe kræmmermarked for luftfarten.

(LAS VEGAS) Københavns Lufthavn kan ved den internationale rutekonference i Las Vegas præsentere hele to eks-borgmestre i sin delegation. Der er tale om Mads Lebech, der er administrerende direktør i Industriens Fond og tidligere borgmester i Frederiksberg Kommune samt den tidligere overborgmester i Københavns Kommune, Jens Kramer Mikkelsen.

Jens Kramer Mikkelsen er i dag administrerende direktør i Udviklingsselskabet By & Havn I/S og blev tidligere på året udpeget som formand for Københavns Luthavns nyetablerede vækstkomité, der også rummer SAS-koncernchef Rickard Gustafson og Københavns Lufhavns administrerende direktør Thomas Woldbye.

I komitéen sidder også repræsentanter fra Sydsverige samt overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen, administrerende direktør fra Wonderful Copenhagen Lars Bernhard Jørgensen samt repræsentanter fra flere faglige organisationer.

Siden CPH´s Vækstkomité blev etableret den 1. februar i år har en foreløbig handlingsplan stået på flere flyruter til Danmark fra Rusland, nye initiativer for at skabe flere indbound rejsende til regionen, videreudvikling af cargo-knudepunktet samt perspektiverne i en Airport City i forbindelse med lufthavnen.

“Hele regionen omkring København har gennemfået en fantastisk udvikling igennem de seneste år, og der er potentiale til at fortsætte væksten. Men hvis vi skal vinde i konkurrencen med andre byer og regioner, skal der ikke kun bygges nye bydele. Der skal skabes vækst og tiltrækkes turister, højt kvalificeret arbejdskraft og investeringer. En væsentlig del af det handler om at binde Danmark tættere sammen med vækstmarkeder som Rusland og Kina, og her gode flyforbindelser afgørende,“ sagde Jens Kramer Mikkelsen, da han tiltrådte som formand for komitéen tidligere på året.

Som et led i processen med at forstå mekanismerne i den internationale ruteudvikling deltager Jens Kramer Mikkelsen i disse dage i World Routes i Las Vegas, hvor Københavns Lufthavn er repræsenteret med en stor stand.

Formanden for lufthavnskomitéen kalder arrangementet for et “kæmpe kræmmermarked“, hvor lufthavnene ved deres salgsstande forsøger at tiltrække interesserede flyselskaber fra hele verden.

Skal drøfte perspektiver og idéer
Efter et halvt års tid med vækstkomitéen i gang er det endnu ikke muligt at pege på nogle konkrete resultater af komitéarbejdet.

“Vi skal ikke sidde og give lufthavnens ledelse råd om, hvad de skal gøre. Vores opgave er at drøfte perspektiver og idéer,“ siger Jens Kramer Mikkelsen.

Formanden forklarer, at de første par møder er gået med at få identificeret, hvlke ting, der skal arbejdes videre med. Indtil videre har ruteudvikling, det russiske marked og projekt “Airport City“ fået stor opmærksomhed. Jens Kramer Mikkelsen erkender dog, at København i dag ér en Airport City, der mere eller mindre har, hvad man har brug for.

“Infrastrukturen er second to none med Øresundsbroen samt direkte motorvej og jernbane til lufthavnen. Derfor handler det også i højere grad om at fastholde styrkepositionen,“ mener Jens Kramer Mikkelsen.

Han påpeger, at Københavns Lufthavns rolle som broen mellem det kontinentale Europa og Norden er særdeles vigtig.

“De forsknings- og udviklingsmiljøer der findes på begge sider af Øresund ville ikke være så stærke uden en stor lufthavn. Det tiltrækker internationale virksomheder.“

Omkring ruteudviklingen har vækstkomitéen særlig fokus på BRIKS-landene, hvilket vil sige de fire oprindelige BRIK-lande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina samt nu også Sydafrika.

At vækstkomitéen netop har særligt fokus på Rusland skyldes det forhold, at den eksisterende luftfartsaftale mellem de to landes regeringer angiveligt forhindrer udnyttelsen af et stort og eksisterende potentiale, der hurtigt vil kunne aktiveres, hvis rettighederne til at operere er til stede.