Minister: Luftfart skal binde Danmark sammen

Dansk indenrigsflyvning er at betragte som kollektiv trafik på linje med togtrafik og afgørende for at binde Danmark sammen. Det fastslår transportminister Hans Christian Schmidt.

Indenrigsflyvningen erlige så vigtig for sammenhængskraften i det danske samfund som togtrafikken. Det er budskabet fra transportministeren.

”Man er nødt til at forstå, at meget af den trafik, der sker fra provinslufthavnene, er at betragte som kollektiv trafik,” fastslår transportminister Hans Christian Schmidt (V).

Helt anderledes toner end der lød fra hans forgænger, socialdemokraten Magnus Heunicke, der var meget optaget af den kollektive togtrafik. Luftfarten stod til gengæld ikke særlig højt på ministerens dagsorden.

Det gør den hos den nye minister. Smilene var da også brede, da en lang række repræsentanter for mange forskellige dele af den danske luftfartsbranche mandag formiddag kom ud fra mødet i Rådet for Dansk Luftfart i Transportministeriets Færøske Pakhus.

Dedikeret branche
Her havde transportministeren og hans embedsmænd præsenteret de første skitser til den nye luftfartsstrategi. En strategi, som er en del af en større plan for vækst i samfundet.

”Det her er en del af regeringens vækstplan, og skal føre til en vækst. Men det tror jeg også på at det gør, når jeg oplever hvor dedikerede branchen er for at skabe en succes,” siger Hans Christian Schmidt, der ikke er i tvivl om luftfartens samfundsbetydning.

”Luftfartstrafikken er en meget afgørende faktor for at Danmark bliver bundet sammen,” fremhæver Hans Christian Schmidt og fortsætter:

”Når man skal have tingene til at fungere på Bornholm, så er man afhængig af at man kan flyve frem og tilbage. For det betyder, at man eksempelvis godt kan bo på Bornholm og arbejde eller lave forretning andre steder i Danmark.”

Hos dansk luftfarts største aktør, SAS, bifalder man ministerens initiativ.

”Vi har længe haft et ønske om, at man fra politisk hold støtter en vækstdagsorden for luftfarten, og er derfor rigtig glade for, at regeringen har sat luftfart på dagsordenen og i dag lancerer en række initiativer for en national luftfartsstrategi, siger direktør for infrastruktur i SAS, Lars Wigelstorp Andersen.

Kommer ikke videre
Sammen med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har transportministeren nedsat et hurtigtarbejdende embedsmandsudvalg, der skal barsle med en rapport om godt et år.

”Vi er nødt til at skaffe os et vidensgrundlag. Ellers kommer vi ikke videre,” pointerer Hans Christian Schmidt.

Fra flere sider i luftfartsbranchen hæfter man sig ved, at luftfragt også er på dagsordenen i strategiarbejdet. Et i fleres øjne ellers ofte overset element. Udvalget skal desuden blandt andet se på planloven, tilgængelighed til lufthavnene, sikkerhedsaspekter og social dumping.

Sat i søen
Det er ikke første gang i de senere år, at der er blevet stillet skarpt på vilkårene for den danske luftfartsbranche. Det samme gjorde et udvalg med tidligere EU-Kommissær Henning Christophersen i spidsen også i 2012.

Et arbejde, der var blevet sat i søen af Hans Christian Schmidt i sin tidligere embedsperiode som transportminister frem til regeringsskiftet i 2011. Ministeren lover, at nogle af resultaterne fra dengang også vil blive inddraget i arbejdet med den nye luftfartsstrategi.