(Arkivfoto: Naviair/PR)

NUAC vil gøre det lettere at flyve til Danmark og Sverige

Danmark og Sverige har placeret sig i spidsen blandt de europæiske lande i bestræbelserne på at skabe en harmonisering og effektivisering af flytrafikken i Europa. Ved årsskiftet er dele af svenske LFV og danske Naviair integrereret i et nyt fælles datterselskab kaldet NUAC.

For mere end 10 år siden blev de første skridt taget til at skabe et fælles dansk-svensk luftrum. Men siden 2009 er der for alvor kommet gang i harmoniseringen af det dansk-svenske luftrum, da de to landes transportministre besluttede at oprette en fælles luftfartsblok kaldet DK/SE FAB.

Set ud fra et europæisk perspektiv er samarbejdet på tværs af grænserne nøglen til en effektiv og billigere flytrafiktjeneste. For passagererne betyder det kortere rejsetid, for luftfartsselskaberne betyder det lavere brændstofforbrug, mens samfundet generelt vil kunne få gavn af en reduceret CO2-udslip.

For at sikre en bedre omkostningseffektivitet, øget service samt en bedre luftrumsudnyttelse stiftede den danskelufttrafiktjeneste Naviair således i 2009 sammen med svenske LFV et fælles datterselskab kaldet NUAC (Nordic United Air Traffic Control).

Siden begyndelsen af 2011 er dele af de to moderselskaber integrereret i det nye selskab, der har svenske Peter Fältsjö, som administrerende direktør. Fra 2012 er integrationen fuldt gennemført ogSverige og Danmarks luftrum vil derfra være ét fælles.

“Med et fælles luftrum og en fælles lufttrafiktjeneste går Danmark og Sverige i spidsen for en europæisk udvikling af flytrafikafviklingen, der gavner både luftfarten, samfundet og miljøet,“ siger NUAC´s administrerende direktør Peter Fältsjö.

NUAC´s virksomhed kommer til at omfatte lufttrafiktjenesten “en route“, hvilket vil sige al flytrafik som er på vej til og fra en lufthavn i Danmark eller Sverige eller flytrafik som flyver gennem det fælles luftrum uden start eller landing.

Tårnkontroltjenesternei Københavns Lufthavne, henholdsvis Kastrup og Roskildesamt lufthavnene i Billund, Aalborg, Aarhus og på Bornholm vil stadig være en del af den lokale lufttrafiktjeneste under Naviair.

Foto: Lufttrafiktjenesten hos danske Naviair og svenske LFV vil i løbet af 2011 blive integreret i et fælles datterselskab kaldet NUAC.