Officiel luftfartsstatistik med fejl

Danmarks Statistisk kunne onsdag offentliggøre luftfartstal for 1. kvartal 2010. På baggrund af en sæsonkorrigeret stigning i passagertallet på 6 % konkluderer DST, at flypassagererne er vendt tilbage efter finanskrisen. Flere tal i statistikken er dog fejlbehæftede.

“Flypassagererne er vendt tilbage efter krisen“. Dette tillader Danmarks Statistik sig at konkludere på baggrunden af de indrapporterede tal fra danske lufthavne i 1. kvartal 2010. Med korrektion for sæsonudsving mener DST, at den nationale rutetrafik (indenrigsflytrafikken) er gået frem med 12 %, mens danske lufthavne generelt har haft 6 % flere afrejsende passagerer end samme kvartal året før.

De faktiske tal viser ifølge Danmarks Statistik2,8 mio. afrejsende passagerer svarende til 13 % flere passagerer i 1. kvartal 2010 end i samme kvartal året før. Der er her udelukkende tale om afgående passagerer samt i Københavns Lufthavn såvel lokale afgående passagerer såvelsom transferpassagerer.

DST konkluderer samtidig, at landets tre største lufthavne i København, Billund og Aalborg havde vækst i udenrigstrafikken, mens Aarhus Lufthavn derimod havde færre udenrigspassagerer. Samtidig er antallet af charterrejsende fra provinsen gået tilbage. Dette er korrekt og i henhold til lufthavnenes egne tal.

Derimod går det galt ved regnestykket for indenrigstrafikken. DST hævder, at fremgangen i indenrigstrafikken var på 26 % i årets tre første måneder. Det svarer til samlet 507.000 afrejsende passagerer.Således fremgår det af DST-tallene, at Aalborg Lufthavn – og dermed Danmarks største indenrigsrute – har haft en fremgang iantallet af indenrigspassagererpå 5 % i 1. kvartal. Det svarer til en afrundet stigning på 5.000 passagererfra omkring 96.000 passagerer i 2009 til lidt mere end 100.000 afgående passagerer i 2010. Tallet burde i stedet være op imod 125.000, hvilket repræsenterer en stigning påover 30%.En ikke uvæsentlig forskel, der også vil trække den samlede indenrigsfremgang op på over 30 %.

Lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn kanikke genkende tallene fra Danmarks Statistik. “Vi havde i 1. kvartal 2010 en stigning på 31,1 % i afrejsende indenrigspassager, så vi kan klart sige, at tallene der oplyses af Danmarks Statistik er meget forkerte.“

Danmarks Statistik melder dog hus forbi og henviser til Statens Luftfartsvæsen, som har indrapporteret tallene på basis af informationer fra lufthavnene. Danmarks Statistik har dogi løbet af onsdagen fåetflere henvendelser fra interessenter, der mente, at der var fejl i de oplyste tal. “Vi vil tage kontakt til SLV og bede dem om at kigge på det,“ siger Erik E. Grib fra Danmarks Statistik til Boarding.dk.

Link: NYT fra Danmarks Statistik – Luftfart 1. kvartal 2010